Logo Platform Talent voor Technologie

Publicaties

Hier vind je relevante publicaties rondom de technologische onderwijs- en arbeidsmarkt. Dit kunnen rapportages zijn, maar ook factsheets, beleidsnota’s, instrumenten of sectorplannen.  

Onderzoek: Twijfels rondom profiel- en studiekeuze op havo en vwo
6 juni 2023 Jet-Net
Onderzoek: Twijfels rondom profiel- en studiekeuze op havo en vwo
Ondanks de groeiende vraag naar technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt, twijfelen veel jongeren...
Regioscan Digitalisering MKB
14 april 2023 Digitale werkplaatsen
Regioscan Digitalisering MKB
In elke provincie in Nederland is eind 2022, begin 2023 de Regioscan Digitalisering MKB uitgevoerd, een...
Wrap up webinar 'Investeren in talent voor de toekomst'
9 maart 2023
Wrap up webinar 'Investeren in talent voor de toekomst'
Informatie behorende bij het door PTvT georganiseerde webinar 'Investeren in de toekomst'
Investeren in het talent van de toekomst!
3 februari 2023
Investeren in het talent van de toekomst!
De ministeries van OCW en EZK hebben samen met penvoerder Platform Talent voor Technologie (PTvT) een...
Opschalingsplan Human Capital Agenda ICT
1 januari 2023 HCA ICT
Opschalingsplan Human Capital Agenda ICT
Zowel bij bedrijven in de ICT-sector, als daarbuiten, stijgt het aantal vacatures flink. Het onderwijs...
Een wankel succes over publiek-privaat samenwerken in het Nederlandse beroepsonderwijs
1 januari 2023
Een wankel succes over publiek-privaat samenwerken in het Nederlandse beroepsonderwijs
Deze publicatie betref een samenvatting van het proefschrift van dr. Pieter Moerman. In dit proefschrift...
Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk: werken aan skills in de praktijk
Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk: werken aan skills in de praktijk
De afgelopen jaren heeft de SER een netwerk opgebouwd met 32 samenwerkingsverbanden die zich inzetten...
Learning Community als Key Enabling Methodology
1 augustus 2022
Learning Community als Key Enabling Methodology
Een vitale beroepsbevolking is cruciaal voor het bouwen aan een duurzaam, gezond en veilig Nederland....
Handboek Leven lang ontwikkelen
Handboek Leven lang ontwikkelen
Praktische handleiding voor het ontwikkelen van skills-programma’s in Fieldlabs.
1
2
3
4
5
>