Logo Platform Talent voor Technologie

Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk: werken aan skills in de praktijk

De afgelopen jaren heeft de SER een netwerk opgebouwd met 32 samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor een vanzelfsprekende leercultuur. In deze publicatie zijn hun activiteiten op het gebied van skills in kaart gebracht.

De publicatie is tot stand gekomen na een gespreksronde met alle 32 deelnemers van het netwerk. Dit leverde een veelkleurig beeld op. Veel samenwerkingsverbanden werken al zeer hands-on aan oplossingen die bijdragen aan een skillsgerichte arbeidsmarkt. De publicatie maakt inzichtelijk welke kansen en knelpunten zij ervaren en welke lessen uit de praktijk kunnen worden meegenomen naar nieuwe initiatieven.

Bijlages en downloads

Werken aan skills in de praktijk