Logo Platform Talent voor Technologie

Onderzoek: Twijfels rondom profiel- en studiekeuze op havo en vwo

Ondanks de groeiende vraag naar technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt, twijfelen veel jongeren nog steeds over het kiezen van een technisch profiel of bètatechnische opleiding. Om inzicht te krijgen in de belangrijkste twijfels deed Jet-Net kwalitatief onderzoek.

Welke twijfels heersen er ten aanzien van de profielkeuze en hoe kunnen wij deze wegnemen? Om hier meer duidelijkheid over te krijgen werden 52 jongeren (havo-vwo leerlingen en hbo-wo studenten) en 12 onderwijsprofessionals (mentoren en decanen) geïnterviewd. Het onderzoek werd uitgevoerd door Youngworks en sluit aan het kwantitatieve onderzoek ‘Jongeren en profielkeuze betatechniek’.

Het onderzoek toont aan dat jongeren hun profiel- en studiekeuze als een kwetsbare keuze ervaren.  Drie grote uitdagingen vallen op:
* het niveau. Er heerst het idee dat deze vakken en opleidingen moeilijker zijn vanwege het hogere abstractieniveau en de opbouwende aard van de theorie. Het technisch zelfvertrouwen van een groot deel van de twijfelaars is fragiel, ze zijn onzeker of ze het niveau wel aankunnen.
* de docent is cruciaal. Jongeren geven aan dat een goede uitleg heel belangrijk is, zeker omdat de stof soms lastig in één keer te begrijpen is. Daarnaast is verlevendiging van de theorie onmisbaar. Jongeren hebben veel visuele voorbeelden van docenten nodig, denk aan practica en praktijkvoorbeelden.
* rijk toekomstperspectief. Jongeren zien het rijke toekomstberoepsbeeld voor zich. Zo zijn redenen om juist wél voor een N-profiel of bètatechnisch profiel te kiezen dat ze een gunstig arbeidsmarktperspectief tegemoet treden. Toch hebben veel jongeren nog geen goed beeld van de uiteenlopende beroepsperspectieven in de bètatechniek. Vaak kennen ze alleen enkele (klassieke) beroepen, en die spreken lang niet alle twijfelaars aan.

Het onderzoek laat ook zien dat de profielkeuze-twijfelaars erg beïnvloedbaar zijn voor wat hun sociale kring doet. Ouders, klasgenoten, vrienden, bovenbouwleerlingen en onderwijsprofessionals zijn op verschillende manieren bepalend voor de uiteindelijke keuze die ze maken.

Meer informatie? Kijk hier.

Bijlages en downloads

Onderzoek: Techniektwijfels rondom keuzemomenten op havo en vw