Logo Platform Talent voor Technologie
3 februari 2023

Investeren in het talent van de toekomst!

De ministeries van OCW en EZK hebben samen met penvoerder Platform Talent voor Technologie (PTvT) een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds (NGF) ingediend waarmee middelen beschikbaar kunnen komen voor meer aandacht voor bètatechniek in het funderend onderwijs.

Het doel van het voorstel is om alle jongeren in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ICT. Het voorstel “Investeren in het talent van de toekomst!” wordt breed gesteund door partners, zowel landelijk als regionaal, zowel privaat als publiek.

Door met een eenmalige impuls, via 80 regionale netwerken, techniekeducatie naar een hoger niveau te tillen, door een techniek-inclusieve cultuur te bevorderen en door stimulerende landelijke beleidskaders te ontwikkelen ter verduurzaming van de resultaten, leidt het project tot duurzame, technologierijke leerecosystemen met landelijke dekking.

De aanpak bestaat uit drie programmalijnen: a) een participatieprogramma om massa te creëren op basis van bewezen aanpakken, b) een innovatieprogramma om nieuwe oplossingen te genereren voor hardnekkige problemen en c) een kennisprogramma voor regio-overstijgende activiteiten (waaronder landelijke beleidsadvisering en imagoverbetering).

Voor het project is een investering nodig van €502 miljoen, bestaande uit een bijdrage vanuit de regio van €70 miljoen, een in-kind bijdrage vanuit het bedrijfsleven van €80 miljoen (conservatieve schatting) en een bijdrage vanuit het Groeifonds van €352 miljoen.

De aanvraag is ingediend voor de derde ronde van het NGF. De beoordeling van de aanvragen in de derde ronde loopt tot juni 2023. Naar verwachting zal het kabinet in juli 2023 een besluit nemen over toekenning van de voorstellen.

Als de aanvraag wordt toegekend zal er een subsidieregeling worden ontwikkeld die het voor onderwijsinstellingen i.s.m. partners in de regio mogelijk maakt om plannen in te dienen. Zo landen de middelen voor het overgrote deel op regionaal niveau bij (bestaande) netwerken en onderwijsinstellingen.

Ongeacht de uitkomst willen we sowieso samen aan de slag gaan met een gezamenlijke langetermijnvisie en -aanpak. Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier je mailadres achter.

Bijlages en downloads

Management samenvatting