Logo Platform Talent voor Technologie
1 januari 2023

Een wankel succes over publiek-privaat samenwerken in het Nederlandse beroepsonderwijs

Deze publicatie betref een samenvatting van het proefschrift van dr. Pieter Moerman. In dit proefschrift zijn drie verschillende manieren van governance voor publiek-private samenwerkingen onderzocht.

Met als doel inzicht te krijgen in de volgende vragen. Hoe krijg je scholen en bedrijven zover dat ze probleemoplossend werken? Dat ze zelf proactief nieuwe doelen formuleren, nieuwe acties opzetten en die ook daadwerkelijk uitvoeren, evalueren en verbeteren. Met andere woorden: dat ze echt problemen gaan oplossen. Op basis van het onderzoek wordt geadviseerd om de financiering voor publiek-private samenwerkingsverbanden weer uit de lumpsum te halen en te verbinden met eenduidig innovatiebeleid. Hiermee vergroot je de toekomstige betrokkenheid van bedrijven. Daarnaast worden ook bestuurders van onderwijsinstellingen op een andere manier geprikkeld.

De integrale versie (in Engels) van het proefschrift is hier te vinden.

ScienceGuide publiceerde op 16 december jl. een uitgebreid interview met Pieter Moerman over zijn proefschrift.

Bijlages en downloads

Samenvatting proefschrift een wankel succes