Logo Platform Talent voor Technologie

Wrap up webinar 'Investeren in talent voor de toekomst'

Informatie behorende bij het door PTvT georganiseerde webinar 'Investeren in de toekomst'

In dit webinar werd de gezamenlijke visie en aanpak voor (bèta)techniek in het primair en voortgezet onderwijs gedeeld en werd een toelichting gegeven op de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. 

Terugkijken

Het webinar (van 7 maart)  is hier terug te kijken.

Slides
De slides van het webinar vind je hier.

Factsheet
Per provincie is er, specifiek voor havo/vwo, een factsheet gemaakt met een bundeling van cijfers over profielkeuze, doorstroom, en arbeidsmarkt.

Flevoland
Friesland
Drenthe
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Kaart
Via deze kaart wordt in beeld gebracht welke partijen en samenwerkingsverbanden nu een rol vervullen in (bèta)techniek voor po- en vo-leerlingen. Op de hoogte blijven van dit onderwerp? Zet je zelf dan ook op de kaart.