Logo Platform Talent voor Technologie
Terug naar overzicht

Ruwe data

Per onderwijsniveau bieden wij de ruwe onderwijsdata gericht op instroom, profielkeuze en diploma’s in draaitabellen (interactieve tabellen). Als gebruiker kunt u bepaalde selecties maken door de draaitabellen aan te passen.

Lees hier de handleiding. Onderstaande draaitabellen openen direct in Excel.

vmbo
Draaitabel keuzerichting vmbo

Deze draaitabel laat de keuze voor verschillende sectoren en profielen in de bovenbouw van het vmbo door de jaren heen zien.

havo en vwo
Draaitabel profielkeuze in havo en vwo

Deze draaitabel laat de profielkeuze van leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (havo en vwo) door de jaren heen zien.

Middelbaar beroepsonderwijs
Draaitabel instroom in het mbo

Deze draaitabel laat de instroom van nieuwe deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs door de jaren heen zien.

middelbaar beroepsonderwijs
Draaitabel gediplomeerden in het mbo

Deze draaitabel laat het aantal gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs door de jaren heen zien.

hbo en wo
Draaitabel instroom in het hoger onderwijs

Vraag bij info@ptvt.nl het aantal leerlingen dat instroomt in het hoger onderwijs op.

hbo en wo
Draaitabel gediplomeerden in het hoger onderwijs

Vraag bij info@ptvt.nl het aantal leerlingen dat diplomeert in het hoger onderwijs op.

havo- en vwo naar het hoger onderwijs
Draaitabel doorstroom havo en vwo naar het hoger onderwijs

Vraag bij info@ptvt.nl doorstroomcijfers van het aantal havo- en vwo-leerlingen naar het hoger onderwijs op.

vmbo naar mbo
Draaitabel doorstroom van het vmbo naar het mbo

Vraag bij info@ptvt.nl het aantal leerlingen dat doorstroomt van het vmbo naar het mbo op.

hoger beroepsonderwijs
Draaitabel doorstroom van het mbo naar het hoger onderwijs

Vraag bij info@ptvt.nl het aantal mbo-gediplomeerden dat doorstroomt naar het hbo op.