Logo Platform Talent voor Technologie

Impactmeting van Katapult toont groei in publiek-private samenwerking

Het aantal bedrijven dat deelneemt aan publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs neemt gestaag toe. In twee jaar tijd steeg het aantal deelnemende bedrijven naar 21.000, een stijging van maar liefst 9.000 ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit de impactmeting van Katapult die vandaag werd gepubliceerd.

Pieter Moerman, directeur PTvT en oprichter van het Katapult-netwerk, benadrukt het belang van deze ontwikkeling: "Er is, mede door de arbeidstekorten, steeds meer aandacht voor de herwaardering van vakmanschap, arbeidsmarktrelevante opleidingen en betere samenwerking tussen mbo, hbo en wo. Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter met als doel op een andere manier vorm te geven aan leren, werken en innoveren. Meer dan 134.000 Nederlandse studenten trekken hier direct profijt van”.

Deze vorm van publiek private samenwerking is inmiddels ook internationaal verspreid. Zo zijn er in Europa momenteel 38 Centres of Vocational Excellence. Nederlandse hogescholen en mbo-scholen nemen daar actief in deel.

Bijlages en downloads

Impactmeting 2021-2023

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!