Logo Platform Talent voor Technologie

Het organiseren van goed beroepsonderwijs door heel Europa


Toelichting

Met de Erasmus Centers of Vocational Excellence stimuleert de Europese Commissie scholen, bedrijven en overheden door heel Europa om samen te werken binnen skills ecosystems, zowel in de eigen regio als tussen verschillende EU lidstaten. Doel van deze samenwerking is om te zorgen dat Europese werknemers de juiste vaardigheden hebben om de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Activiteiten binnen de Centers of Vocational Excellence bestaan uit onderwijsvernieuwing, toegepast onderzoek, het delen van hoogwaardige infrastructuur, leven lang ontwikkelen aanbod, het opbouwen van netwerken en innovatie van de beroepspraktijk. Het is aan de Centers zelf om op basis van de behoeften in de betrokken landen te bepalen of er een sectorale aanpak wordt gekozen of juist een breder thema als groene vaardigheden, inclusie of digitalisering te kiezen.

In de periode tot 2027 investeert de Europese Commissie 400 miljoen euro in 100 Centers of Vocational Excellence. Deze Centers of Vocational Excellence komen maandelijks samen in hun Community of Practice om ervaringen, best practices en kennis uit te wisselen over deze vorm van internationale publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Wat doet PTvT?

PTvT is partner in een aantal van de Centers of Vocational Excellence om kennis over publiek private samenwerking uit het Katapult netwerk te delen en de partners te ondersteunen met hun internationale samenwerking. Daarnaast delen we ervaringen uit de bestaande projecten met Nederlandse pps'en die een CoVE project aanvraag overwegen of aan het schrijven zijn. Tot slot faciliteren we samen met Tknika uit Baskenland de CoVE Community of Practice.

Het organiseren van goed beroepsonderwijs door heel Europa
Meer informatie
Bezoek www.copcoves.eu

Gerelateerde berichten en publicaties

Impact and added value of coopertion between vet education and companies
1 november 2021 Centres of vocational excellence
1 min
Impact and added value of coopertion between vet education and companies
Katapult is a movement of more than 450 public-private partnerships between vocational education and...
Connect: Handbook for small and medium sized enterprises
2 min
Connect: Handbook for small and medium sized enterprises
Handbook on how to train employees and how to implement the latest innovations in your organization.
How do you build a succesful public private partnership?
1 min
How do you build a succesful public private partnership?
Every public-private partnership is unique. Six building blocks have been identified that represent their...
Working together works!
1 februari 2020 Centres of vocational excellence
1 min
Working together works!
A practical handbook to help ICT companies collaborate successfully with vocational and professional...