Logo Platform Talent voor Technologie

Hans de Jong benoemd tot speciaal gezant Nationaal Versterkingsplan microchip-talent

Hans de Jong, lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie, gaat de komende maanden aan de slag als speciaal gezant voor het Nationaal Versterkingsplan van microchip-talent.

Deze benoeming is een belangrijke stap in de inspanningen van 'Project Beethoven', een initiatief van zowel Rijk als regio om een sterk ondernemingsklimaat te creëren voor de groei van de microchipsector. Chipproducenten en hun toeleveranciers hebben te maken met een groot tekort aan technisch geschoolde mensen. Er is berekend dat alleen al in de Brainportregio tot 2032 72.000 mensen nodig zijn.

Als speciaal gezant zal De Jong nauw samenwerken met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en Brainport Development om strategieën en actieplannen te ontwikkelen.

Het doel is om de talentpool te vergroten, kennisuitwisseling te bevorderen en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en industrie te versterken.  De gezamenlijke inspanningen zijn gericht op het versneld opleiden van meer technici voor de microchipsector, wat een belangrijke bijdrage zal leveren aan het Actieplan Groene en Digitale Banen.

Uiterlijk 1 juli 2024 zal Hans de Jong het Versterkingsplan presenteren aan minister Adriaansens (EZK) en minister Dijkgraaf (OCW).

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!