Logo Platform Talent voor Technologie

Zorgen voor voldoende, goed opgeleid personeel voor de maatschappelijke uitdagingen

Programma: Katapult

Toelichting

We staan voor enorme maatschappelijke uitdagingen: energietransitie, verduurzaming, vergrijzing, klimaateffecten en digitalisering zijn grote thema’s. De verwachting is dat er de komende jaren 1,3 miljoen banen verdwijnen door digitalisering. Voor andere banen komen we zo’n 1,4 miljoen mensen tekort, met name op het gebied van onderwijs, zorg, IT (programmeren) en installatiewerk. Terwijl de maatschappelijke uitdagingen groot zijn en we goed opgeleid personeel ontzettend hard nodig hebben. Vaak sluit hetgeen wat op school geleerd wordt niet helemaal aan op de beroepspraktijk. Verouderd lesmateriaal, gebrek aan innovatie en de snelheid van techniek. Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat de mensen die worden opgeleid niet (direct) inzetbaar zijn in de beroepspraktijk. Wij denken dat samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven via publiek privaat samenwerken dé oplossing is om te werken aan het beroepsonderwijs en beroepspraktijk van morgen. We willen daarin zoveel mogelijk spelers betrekken. Processen versnellen en intensiveren. En de wisselwerking tussen beroepsonderwijs en praktijk maximaliseren. Het permanent opleiden en ontwikkelen van medewerkers maken we tot een gedeelde verantwoordelijkheid.

Wat doet PTvT?

Wij ondersteunen de publiek-private samenwerkingen (o.a. door het aanbieden van een  kennisprogramma), verzamelen kennis (o.a. impactmeting), organiseren bijeenkomsten en ontwikkelen nieuwe goede voorbeelden.

Zorgen voor voldoende, goed opgeleid personeel voor de maatschappelijke uitdagingen

Gerelateerde berichten en publicaties

Studiereis Singapore
10 november 2023 Katapult
2 min
Studiereis Singapore
Singapore staat al vele jaren hoog in de lijstjes van het meest innovatieve land ter wereld. Bovendien...
Grote impuls vanuit Nationaal Groeifonds in kennisontwikkeling voor onderwijs en bedrijfsleven
14 april 2022 Katapult
4 min
Grote impuls vanuit Nationaal Groeifonds in kennisontwikkeling voor onderwijs en bedrijfsleven
Het opschalen van publiek-private samenwerkingen (pps’en) in het beroepsonderwijs krijgt de komende...
Impact en meerwaarde van samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven
1 november 2021 Katapult
1 min
Impact en meerwaarde van samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven
Katapult is een beweging van ruim 450 publiek-private samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs...