Logo Platform Talent voor Technologie

Zorgen voor voldoende, goed geschoolde werknemers in de Europese water sector


Toelichting

PoVE Water is een transnationaal project dat gebruik maakt van bestaande en opkomende beroepscompetenties en vaardigheidsbehoeften in de watersector en deze verder professionaliseert. Dit zorgt voor een sterke verbinding tussen verschillende stakeholders op o.a. het onderwijs vlak op zowel nationaal als Europees niveau. Het project zet in op de creatie van een professionele infrastructuur die de watersector in Europa verder verankert en zo de basis te leggen voor de ontwikkeling van beroepscurricula en bijgevolg voor de competentieontwikkeling van studenten in beroepsonderwijs en -opleiding.

Wat doet PTvT?

PTvT is partner van het Platform of Vocational Excellence Water en werkt aan het opschalen van dit Europese platform. Daarnaast delen we de ervaringen met het Bèta Tech Mentality Model om de instroom in de water sector te vergroten.

Zorgen voor voldoende, goed geschoolde werknemers in de Europese water sector

Gerelateerde berichten en publicaties

Flash Eurobarometer: groot tekort aan vaardigheden
19 september 2023
2 min
Flash Eurobarometer: groot tekort aan vaardigheden
Een van de grootste obstakels Europa-breed is een gebrek aan de juiste vaardigheden. Maar liefst 63%...
Impact and added value of coopertion between vet education and companies
1 november 2021
1 min
Impact and added value of coopertion between vet education and companies
Katapult is a movement of more than 450 public-private partnerships between vocational education and...
Connect: Handbook for small and medium sized enterprises
1 juli 2021
2 min
Connect: Handbook for small and medium sized enterprises
Handbook on how to train employees and how to implement the latest innovations in your organization.