Logo Platform Talent voor Technologie

Europa een fossielvrij continent: ontwikkelen van innovatief beroepsonderwijs voor de transitie naar duurzame energie


Toelichting

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de aanpak van de klimaatverandering en de overgang naar fossielvrije energie. De uitdagingen in de energietransitie ontwikkelen zich snel, met een grote vraag naar professionals met digitale en groene vaardigheden. Het is broodnodig om vraag en aanbod van vaardigheden op elkaar aan te laten sluiten in de transitie.

Binnen SEED ligt daarom de nadruk op:

* Investeren in vaardigheden die essentieel zijn voor de energietransitie.
* Het koppelen van actuele problemen en vastleggen van goede voorbeelden in de deelnemende regio’s. In combinatie met kennisuitwisseling tussen de regio's worden zo strategische prioriteiten ontwikkeld die zijn afgestemd op regionale behoeften.
* Het delen van een gemeenschappelijk belang in duurzame energie educatie en het aanmoedigen van een brede deelname van verschillende belanghebbenden (zowel partners als niet-partners) aan een reeks evenementen (o.a. workshops en conferenties) om de legitimiteit en de gedeelde betrokkenheid te vergroten.

Wat doet PTvT?

PTvT is partner van het SEED project en deelt best practices op het gebied van publiek private samenwerking en circulariteit met de partners. Daarnaast verzorgt PTvT de kwaliteitsbewaking van dit project, onder andere door een impact studie en peer reviews. 

Europa een fossielvrij continent: ontwikkelen van innovatief beroepsonderwijs voor de transitie naar duurzame energie
Meer informatie
Bezoek coveseed.eu

Gerelateerde berichten en publicaties

Toegepast onderzoek speelt grote rol in transities
17 april 2024
1 min
Toegepast onderzoek speelt grote rol in transities
PTvT is op vele fronten actief om actuele en relevante informatie over technologisch onderwijs en arbeidsmarkt...
15 nieuwe Centers of Vocational Excellence
1 april 2024
1 min
15 nieuwe Centers of Vocational Excellence
De Europese Commissie heeft 15 nieuwe Centers of Vocational Excellence (CoVE's) goedgekeurd. Centers...
Flash Eurobarometer: groot tekort aan vaardigheden
19 september 2023
2 min
Flash Eurobarometer: groot tekort aan vaardigheden
Een van de grootste obstakels Europa-breed is een gebrek aan de juiste vaardigheden. Maar liefst 63%...