Logo Platform Talent voor Technologie

Europa een fossielvrij continent: ontwikkelen van innovatief beroepsonderwijs voor de transitie naar duurzame energie


Toelichting

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de aanpak van de klimaatverandering en de overgang naar fossielvrije energie. De uitdagingen in de energietransitie ontwikkelen zich snel, met een grote vraag naar professionals met digitale en groene vaardigheden. Het is broodnodig om vraag en aanbod van vaardigheden op elkaar aan te laten sluiten in de transitie.

Binnen SEED ligt daarom de nadruk op:

* Investeren in vaardigheden die essentieel zijn voor de energietransitie.
* Het koppelen van actuele problemen en vastleggen van goede voorbeelden in de deelnemende regio’s. In combinatie met kennisuitwisseling tussen de regio's worden zo strategische prioriteiten ontwikkeld die zijn afgestemd op regionale behoeften.
* Het delen van een gemeenschappelijk belang in duurzame energie educatie en het aanmoedigen van een brede deelname van verschillende belanghebbenden (zowel partners als niet-partners) aan een reeks evenementen (o.a. workshops en conferenties) om de legitimiteit en de gedeelde betrokkenheid te vergroten.

Wat doet PTvT?

PTvT is partner van het SEED project en deelt best practices op het gebied van publiek private samenwerking en circulariteit met de partners. Daarnaast verzorgt PTvT de kwaliteitsbewaking van dit project, onder andere door een impact studie en peer reviews. 

Europa een fossielvrij continent: ontwikkelen van innovatief beroepsonderwijs voor de transitie naar duurzame energie
Meer informatie
Bezoek coveseed.eu

Gerelateerde berichten en publicaties

Impact and added value of coopertion between vet education and companies
1 november 2021
1 min
Impact and added value of coopertion between vet education and companies
Katapult is a movement of more than 450 public-private partnerships between vocational education and...
Connect: Handbook for small and medium sized enterprises
1 juli 2021
2 min
Connect: Handbook for small and medium sized enterprises
Handbook on how to train employees and how to implement the latest innovations in your organization.
How do you build a succesful public private partnership?
1 juli 2021
1 min
How do you build a succesful public private partnership?
Every public-private partnership is unique. Six building blocks have been identified that represent their...