Logo Platform Talent voor Technologie

Voldoende mensen en capaciteit om de waterstoftransitie te realiseren


Toelichting

Nederland staat met de rest van de wereld voor een immense klimaatopgave. Onze op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij en industrie moeten worden omgebouwd. Met het investeringsprogramma GroenvermogenNL zet Nederland in op groene waterstof als trekkracht voor die transitie. Om deze transitie mogelijk te maken zijn goed opgeleide mensen en een sterke structuur van kennisdeling noodzakelijk. Human Capital: de ontwikkeling van een sterke menselijke uitvoeringsbasis, vormt dan ook een belangrijke pijler van GroenvermogenNL.

Wat doet PTvT?

Platform Talent voor Technologie ondersteunt het Human Capital programma van GroenvermogenNL met het systematisch in kaart brengen van kennisbehoefte en kennisontwikkeling op het gebied van (groene) waterstof.

Voldoende mensen en capaciteit om de waterstoftransitie te realiseren