Logo Platform Talent voor Technologie

Voldoende goed geschoolde ICT-professionals voor een succesvolle digitale transitie van Nederland

Programma: HCA ICT

Toelichting

De Human Capital Agenda ICT (HCA-ICT) is het actieplan in Nederland om aan de groeiende vraag naar ICT professionals te voldoen en werk te maken van de noodzaak voor een ‘leven lang ontwikkelen’ dat door digitalisering ontstaat. Samenwerking is nodig omdat het tekort aan ICT professionals een omvangrijk en complex vraagstuk is dat te groot is voor individuele organisaties om alleen op te lossen. Vanuit de HCA-ICT sturen we op strategische samenwerkingen tussen publieke en private partijen, ontwikkelen kennis en instrumenten en pakken waar nodig de regierol om snelheid te maken.  

Wat doet PTvT?

  • Stimuleren en versterken van initiatieven die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt ICT bevorderen en de opschaling van succesvolle om- en bijscholingsinitiatieven ondersteunen.
  • Stimuleren en ondersteunen van regionale samenwerkingsverbanden bij de ontwikkeling en uitvoering van de eigen Human Capital Agenda.
  • Verzamelen en ontwikkelen van kennis en instrumenten over onderwijs- arbeidsmarktdata, financiering en landelijk- en regionaal beleid op het gebied van digitalisering.
  • Betrekken en vergroten eigenaarschap bedrijfsleven.
  • Communicatie: zichtbaar zijn als dé ICT agenda van Nederland met een verbindende functie.
Voldoende goed geschoolde ICT-professionals voor een succesvolle digitale transitie van Nederland
Meer informatie
Bezoek hcaict.nl

Gerelateerde berichten en publicaties

Werkenden in de techniek en ICT trouw aan beroep en sector
30 januari 2024 HCA ICT
2 min
Werkenden in de techniek en ICT trouw aan beroep en sector
Personen met technische en ICT-beroepen blijven relatief vaker in hun eigen beroep werken dan het gemiddelde...
Middelbare scholieren gaan aan de slag met Digitale Technologie
16 februari 2023 HCA ICT
2 min
Middelbare scholieren gaan aan de slag met Digitale Technologie
Terwijl de wereld steeds digitaler wordt, deden in Nederland vorig jaar meer dan 180.000 middelbare scholieren...
Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT'ers sluit aan bij Human Capital Agenda ICT
2 februari 2023 HCA ICT
1 min
Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT'ers sluit aan bij Human Capital Agenda ICT
De vijf brancheverenigingen in de ICT presenteerden vandaag het Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers....