Logo Platform Talent voor Technologie

Voldoende en goed opgeleide vakmensen voor de groene arbeidsmarkt van de toekomst

Programma: Groenpact

Toelichting

Groenpact is het innovatieplatform en samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, branche- en kennisorganisaties voor het groene domein. De ambitie van het Groenpact is om maatschappelijke vraagstukken samen op te lossen en zo duurzame concurrentiekracht te behouden.

De partners van Groenpact spelen daarbij een belangrijke rol. De overheid maakt de innovatieve plannen realiseerbaar, het onderwijs zorgt voor lesmateriaal dat hierbij aansluit en werkgevers én werknemers zijn gelijkwaardige partners in de ontwikkeling van doorbraakprojecten.

Wat doet PTvT?

PTvT is kwartiermaker voor het versnellingsprogramma arbeidsmarkt binnen het Groenpact. Het groene domein wordt steeds breder. Naast agrariërs, tuinders, natuurbeheerders, hoveniers en boeren werken er veel technici. Zo werken er in de bouw steeds meer mensen met groene kennis. Wat is er nodig om ondernemers en scholen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van de toekomst op de middellange en lange termijn? Via projecten die én sectoroverstijgend zijn én zorgen voor een doorbraak wordt de arbeidsmarkt up to date gemaakt. Levenslang ontwikkelen speelt daarin een grote rol maar ook een goed gezamenlijke verhaal dat aansluit bij de drijfveren van jongeren. Alles binnen het versnellingspogramma moet leiden tot een concreet handelingsperspectief.

Voldoende en goed opgeleide vakmensen voor de groene arbeidsmarkt van de toekomst