Logo Platform Talent voor Technologie

Voldoende en goed gekwalificeerd personeel


Toelichting

Nu de grenzen tussen sectoren vervagen en maatschappelijke vraagstukken een beroep doen op álle sectoren, hebben de Nederlandse topsectoren hun krachten gebundeld in de gezamenlijke Roadmap Human Capital Topsectoren. Deze tien topsectoren (Energie; Agri & Food; Chemie; Creatieve Industrie; Life, Science & Health; Logistiek; High Tech Systemen & Materialen; Tuinbouw & Uitgangsmaterialen; Water & Maritiem en Dutch Digital Delta) willen samen zorgen voor een goed opgeleide beroepsbevolking.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt zo sinds 2020 gewerkt aan het verbinden van innovatie, leren en werken. Dit brengt samenhang tussen innovaties in bedrijven, onderzoek van kennisinstellingen, de opleiding van studenten en de bijscholing van werkenden (een leven lang ontwikkelen).

Wat doet PTvT?

Samen met verschillende partners (de topsectoren, NWO, TNO, SIA, SER, ECK, MBO Raad, SBB, VNO NCW) werken wij aan drie programmalijnen:
1. Learning Communities: experimenten starten en door ontwikkelen.
2. Onderzoek: werkende mechanismen van samenwerking naar boven halen en delen
3. Monitoring: de Nederlandse – en topsectoren arbeidsmarkt in kaart brengen, waar beleid op gebaseerd kan worden.

Voldoende en goed gekwalificeerd personeel

Gerelateerde berichten en publicaties

Learning Community als Key Enabling Methodology
1 augustus 2022 Human Capital Topsectoren
1 min
Learning Community als Key Enabling Methodology
Een vitale beroepsbevolking is cruciaal voor het bouwen aan een duurzaam, gezond en veilig Nederland....
Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023
1 oktober 2019 Human Capital Topsectoren
1 min
Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023
Nederland behoort economisch tot de mondiale top. Een goed opgeleide beroepsbevolking is een van de belangrijkste...