Logo Platform Talent voor Technologie

Voldoende digitale vaardigheden bij mkb-maakbedrijven


Toelichting

De Nederlandse maakindustrie kenmerkt zich door relatief veel kleine en middelgrote bedrijven die innovatief en wendbaar zijn. Echter om concurrerend te blijven in een internationale context en de structurele arbeidsmarkt tekorten het hoofd te bieden moet de arbeidsproductiviteit omhoog. Procesoptimalisering met vergaande digitalisering lijkt hiertoe de oplossing. Een digitaal vaardige arbeidspopulatie is hiervoor van belang. Momenteel zijn vaardigheden met betrekking tot (complexe) digitalisering onvoldoende aanwezig. Dit betekent dat bedrijven moeite hebben om digitalisering succesvol te implementeren.

Vanuit de Smart Industry schaalsprong agenda zetten we ons in voor het versterken van het innovatie-potentieel op digitalisering van MKB-bedrijven in de maakindustrie. Door het stimuleren van de ontwikkeling van talent en skills voor digitalisering. We geloven in een regionale en gerichte aanpak dicht op de behoeften van bedrijven en medewerkers. Daarbij zijn toewerken naar een skills gerichte arbeidsmarkt, het toewerken naar zelfontplooiing en eigen regie nemen op werk en opleiding belangrijke kernwaarden. Vanuit de schaalsprong agenda Smart Industry en European Digital Innovation Hubs werken we aan een landelijk dekkend netwerk van 40 Smart Makers Academies en 50.000 afgenomen modules in 2026.

Dat doen we door samen met onze partners te werken aan het:

  • Ontwikkelen van instrumenten voor een leven lang ontwikkelen met Smart Industry zoals de metrokaart, skillsprofielen en certificeringsmogelijkheden.
  • Ondersteunen, faciliteren en adviseren van publiek-private samenwerkingen, European Digital Innovation hubs en Smart Industry Fieldlabs in Nederland bij het opzetten en inrichten van programma's voor het leven lang ontwikkelen met Smart Industry in de maakindustrie.
  • Verbinden van landelijke academies en het faciliteren van kennisdeling en uitwisseling van skillsprogramma's.
  • Onderzoek en kennis disseminatie over skills ontwikkeling in de maakindustrie in zowel landelijke als Europese context.

Wat doet PTvT?

PTvT geeft uitvoering aan het skills programma van Smart Industry door vanuit het netwerk Smart Makers Academies te realiseren, adviseren, faciliteren en inspireren. We realiseren met partners uit de sector de benodigde tooling en infrastructuur. En participeren in Europese projecten t.b.v. het definieren en valideren van Smart Industry Skills.

Voldoende digitale vaardigheden bij mkb-maakbedrijven

Gerelateerde berichten en publicaties

Trofee Werken en Ontwikkelen voor Smart Makers Academy
2 min
Trofee Werken en Ontwikkelen voor Smart Makers Academy
Tim van der Voord van de Smart Makers Academy ontving vandaag de trofee Werken & Ontwikkelen 2030....
Handboek Leven lang ontwikkelen
1 min
Handboek Leven lang ontwikkelen
Praktische handleiding voor het ontwikkelen van skills-programma’s in Fieldlabs.
Sprong naar voren! Schaalsprongagenda 2022-2026
Sprong naar voren! Schaalsprongagenda 2022-2026
Om het bereik van het Smart Industry programma te vergroten is er de  Schaalsprongagenda 2022-2026.