Logo Platform Talent voor Technologie

Techkwadraat (Investeren in het talent voor de toekomst)


Toelichting

Op 15 maart 2024 heeft het kabinet groen licht gegeven voor de Nationaal Groeifonds-aanvraag Techkwadraat (ingediend als: Investeren in het talent van de toekomst). Het doel is om technologieonderwijs voor elk kind toegankelijk te maken. Regionale en landelijke partners kunnen binnen dit programma overal in Nederland leerrijke omgevingen creëren waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten.

Technologie is overal en speelt in ieders dagelijkse leven een rol. Door kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met de complexiteit en potentie van technologie, leren ze er de waarde van inschatten en de mogelijkheden ervan zien. Binnen het programma Techkwadraat gaan regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijven en buitenschoolse organisaties aan de slag om de impact van hun lopende initiatieven en activiteiten op het gebied van technologieonderwijs te vergroten. Hiermee krijgt ieder kind een stevige basis van technische, digitale en praktische vaardigheden, die zo nodig zijn voor henzelf en de wereld om hen heen. Door de brede oriëntatie en stevige basis kunnen kinderen en jongeren uiteindelijk een goede en weloverwogen studie- of beroepskeuze maken, waarmee zij kunnen bijdragen aan de wereld van morgen.

Landelijk wordt er - samen met expertpartners - een kennis- en ondersteuningsstructuur ingericht om de netwerken te faciliteren en te ondersteunen, om kennisuitwisseling van werkende aanpakken te stimuleren, aansluiting op het curriculum te realiseren én om te zorgen voor samenhang, doorontwikkeling en borging van opgedane kennis zowel regionaal als landelijk. Onderdeel hiervan zijn evidence-informed interventies, die op basis van het interventiekompas worden verspreid, ontwikkeld en onderzocht.

Het programma Techkwadraat is een van de acties uit het Actieplan Groene en Digitale Banen van de ministeries OCW, EZK en SZW. Door inzet op technologieonderwijs te versterken in het basisonderwijs, op havo, vwo en het gespecialiseerd onderwijs wordt ook de impact op programma's Sterk Techniekonderwijs (vmbo), Katapult (mbo/hbo) en andere initiatieven in het (vervolg)onderwijs vermenigvuldigd.

Netwerkkaart
Op onderstaande interactieve netwerkkaart staan regionale netwerken van samenwerkende partijen actief op het thema technologie in funderend onderwijs. Hiermee kunnen scholen, bedrijven en buitenschoolse leeromgevingen inzicht krijgen in bestaande structuren. Komende tijd wordt deze netwerkkaart ingezet voor consortium- en planvorming in aanloop naar een nog te ontwikkelen subsidieregeling.

Mis je je eigen netwerk of dat van anderen op de kaart? Vul dan het volgende formulier in.

Klik hier voor een grotere weergave van de netwerkkaart.

 

 

 

 

Wat doet PTvT?

De ministeries van OCW en EZK hebben samen met penvoerder Platform Talent voor Technologie (PTvT) dit voorstel ingediend bij het Nationaal Groeifonds (NGF)  waarmee middelen beschikbaar komen voor meer aandacht voor technologieonderwijs in het funderend onderwijs.

Techkwadraat (Investeren in het talent voor de toekomst)
Meer informatie
Bezoek techkwadraat.nl

Gerelateerde berichten en publicaties

Goedkeuring NGF-voorstel: Technologieonderwijs voor alle kinderen en jongeren
15 maart 2024
3 min
Goedkeuring NGF-voorstel: Technologieonderwijs voor alle kinderen en jongeren
Vandaag hebben we geweldig nieuws ontvangen! Het programma Techkwadraat (ingediend als NGF-voorstel “Investeren...
"Een forse impuls voor bèta-techniek is hard nodig"
1 januari 2024
1 min
"Een forse impuls voor bèta-techniek is hard nodig"
Voor de versterking van het bèta-techniekonderwijs heeft het Nationaal Groeifonds een reservering...
Reservering voor NGF-voorstel "Investeren in het talent van de toekomst"
30 juni 2023
3 min
Reservering voor NGF-voorstel "Investeren in het talent van de toekomst"
Vandaag zijn door het kabinet de toekenningen voor de 3e ronde van Nationaal Groeifonds bekend gemaakt....
Morgen begint vandaag; techniek kleurt onze toekomst
29 juni 2023
4 min
Morgen begint vandaag; techniek kleurt onze toekomst
Vandaag publiceerde de Monitor Techniekpact de nieuwe cijfers van de technische onderwijs- en arbeidsmarkt....
Wrap up webinar 'Investeren in talent voor de toekomst'
9 maart 2023
1 min
Wrap up webinar 'Investeren in talent voor de toekomst'
Informatie behorende bij het door PTvT georganiseerde webinar 'Investeren in de toekomst'
Investeren in het talent van de toekomst!
3 februari 2023
2 min
Investeren in het talent van de toekomst!
De ministeries van OCW en EZK hebben samen met penvoerder Platform Talent voor Technologie (PTvT) een...