Logo Platform Talent voor Technologie

Meer mkb laten profiteren van pps


Toelichting

Met het Nationaal Groeifonds (NGF) wordt geïnvesteerd in grootschalige projecten die op de lange termijn zorgen voor economische groei en bijdragen aan de noodzakelijke transities op diverse maatschappelijke en economische domeinen. Het plan: Opschalen publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs heeft 210 miljoen euro toegekend gekregen.  In juli 2023 is er in totaal een bedrag toegekend van €123 miljoen euro aan 15 High Impact Pps’en (HIP’s) met een grote focus op de energietransitie en digitalisering. Dit betreft 42% van de totale kosten. 97 miljoen aan cofinanciering komt vanuit het bedrijfsleven.

De 15 HIP’s worden de komende 4 jaar opgeschaald, zodat nóg meer scholieren, werkenden en werkzoekenden worden opgeleid voor een baan in de techniek of ICT. Hiermee wordt een deel van de kloof gedicht tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. En wordt er een grote impuls gegeven aan de toepassing van innovaties in de praktijk, leven lang ontwikkelen en het productiviteitsniveau van (kleine) bedrijven.

Door in deze samenwerkingsverbanden ervaringen, kennis en werkende aanpakken te bundelen en samen te werken aan de uitdagingen voor morgen wordt de impact vele malen groter. Gezamenlijk hebben de HIP’s grote ambities waaraan ze werken binnen vijf actielijnen: versterken van ketens en ecosystemen (verbinden van partijen uit verschillende (sectoren, (onderwijs)domeinen en disciplines), talentonwikkeling van aankomende en huidige werknemers (bv. ontwikkelen van nieuwe curricula en/of leervormen), een leven lang leren voor werknemers en werkzoekenden (bv. het ontwikkelen van (in company) trainingen, e-learning modules, etc.), innovatie van de beroepspraktijk (bv. ontwikkelen van oplossingen voor praktijkvragen in een bedrijfsopdracht, onderzoeksproject, learning communities etc.) en contextrijke infrastructuur. 

Uiteindelijk zullen de consortia hun impact op studenten, docenten, werknemers en bedrijven verdrievoudigen. Zo gaan ze onder meer van 10.000 betrokken bedrijven naar 30.000.

Wat doet PTvT?

Wij ondersteunen de opschalingsinitiatieven (o.a. door het aanbieden van een  kennisprogramma), verzamelen kennis (o.a. impactmeting), organiseren bijeenkomsten en ontwikkelen nieuwe goede voorbeelden.

Meer mkb laten profiteren van pps

Gerelateerde berichten en publicaties

Vijftien PPS-projecten krijgen subsidie van Nationaal Groeifonds
26 september 2023 Katapult Nationaal Groeifonds
1 min
Vijftien PPS-projecten krijgen subsidie van Nationaal Groeifonds
Vijftien samenwerkingsverbanden uit de Katapult-community hebben een subsidie ontvangen vanuit het Nationaal...
Subsidieregeling publiek private samenwerking in mbo en hbo
20 maart 2023 Katapult Nationaal Groeifonds
1 min
Subsidieregeling publiek private samenwerking in mbo en hbo
Het kabinet trekt de komende vier jaar 210 miljoen euro uit voor de opschaling van de samenwerking tussen...
Grote impuls vanuit Nationaal Groeifonds in kennisontwikkeling voor onderwijs en bedrijfsleven
14 april 2022 Katapult Nationaal Groeifonds
4 min
Grote impuls vanuit Nationaal Groeifonds in kennisontwikkeling voor onderwijs en bedrijfsleven
Het opschalen van publiek-private samenwerkingen (pps’en) in het beroepsonderwijs krijgt de komende...