Logo Platform Talent voor Technologie

Meer mkb laten profiteren van pps


Toelichting

Met het Nationaal Groeifonds (NGF) wordt geïnvesteerd in grootschalige projecten die op de lange termijn zorgen voor economische groei en bijdragen aan de noodzakelijke transities op diverse maatschappelijke en economische domeinen. Het plan: Opschalen publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs heeft 210 miljoen euro toegekend gekregen. Binnen deze aanvraag is ruimte om minimaal 15 impactrijke initiatieven op te schalen om de impact bij en met het werkveld (met name het mkb) te vergroten.

Wat doet PTvT?

Wij ondersteunen de opschalingsinitiatieven (o.a. door het aanbieden van een  kennisprogramma), verzamelen kennis (o.a. impactmeting), organiseren bijeenkomsten en ontwikkelen nieuwe goede voorbeelden.

Meer mkb laten profiteren van pps

Gerelateerde berichten en publicaties

Grote impuls vanuit Nationaal Groeifonds in kennisontwikkeling voor onderwijs en bedrijfsleven
14 april 2022 Katapult Nationaal Groeifonds
4 min
Grote impuls vanuit Nationaal Groeifonds in kennisontwikkeling voor onderwijs en bedrijfsleven
Het opschalen van publiek-private samenwerkingen (pps’en) in het beroepsonderwijs krijgt de komende...
19 consortia pps'en van start
12 september 2022 Katapult Nationaal Groeifonds
1 min
19 consortia pps'en van start
Er zijn 19 consortia voorgeselecteerd om een plan voor opschaling te maken in het kader van het Nationaal...
Subsidieregeling publiek private samenwerking in mbo en hbo
20 maart 2023 Katapult Nationaal Groeifonds
1 min
Subsidieregeling publiek private samenwerking in mbo en hbo
Het kabinet trekt de komende vier jaar 210 miljoen euro uit voor de opschaling van de samenwerking tussen...