Logo Platform Talent voor Technologie

Meer deskundig en bekwaam personeel in het midden- en kleinbedrijf, met name in de technische en ICT-sectoren

Programma: MKB!dee

Toelichting

Met MKB!dee stimuleren de ministeries Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid investeringen die mkb-ondernemers doen in de scholing en ontwikkeling van hun huidige of toekomstige werknemers. MKB!dee is een oplossing voor problemen als: te weinig capaciteit voor scholing, mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt, hoge werkdruk door personeelstekort, ontbrekende scholing of kennis over methodes. Voor de editie september 2021 bedroeg het budget 7 miljoen euro, waarvan 5,5 miljoen van EZK en € 1,5 miljoen van SZW. Het was de vierde en laatste editie; eerdere edities vonden plaats in 2018 (2 miljoen voor 14 projecten), 2019 (7,8 miljoen voor 47 projecten) en mei 2021 (10 miljoen voor 63 projecten). De in totaal 169 MKB!deeën dienen als inspiratie voor andere ondernemers.

Wat doet PTvT?

Wij ondersteunen en inspireren ondernemers die een oplossing bedenken voor het stimuleren van de ontwikkeling van werknemers in hun bedrijf of branche, bij het uitvoeren van hun MKB!dee-project om zo de impact van de subsidie te vergroten. Wij doen dat door uitwisselingsbijeenkomsten te organiseren, kennis te bieden op het gebied van leren en ontwikkelen en ze in contact te brengen met experts op uiteenlopende thema’s.

Meer deskundig en bekwaam personeel in het midden- en kleinbedrijf, met name in de technische en ICT-sectoren

Gerelateerde berichten en publicaties

MKB!dee-Oplossingenboek
1 april 2022 MKB!dee
1 min
MKB!dee-Oplossingenboek
Op veel plekken wordt gesproken over ‘wat’ er moet worden geleerd, en zelden over ‘hoe’...