Logo Platform Talent voor Technologie

Investeren in het talent van de toekomst!


Toelichting

Het voorstel "Investeren in het talent van de toekomst!" heeft als doel om alle jongeren in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ICT. Centraal staat de wens om voor elke leerling in Nederland een duurzaam en goed functionerend leerecosysteem te creëren waarin zowel binnen als buiten de school aandacht is voor (bèta)techniek, technologie, ict en praktijk- en beroepsvaardigheden. Hiermee krijgt elke leerling een kans om talenten te ontplooien en om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij die in alle facetten steeds meer technologisch en digitaal wordt. De verbinding met de praktijk en met de maatschappelijke context (zoals klimaat/duurzaamheid) wordt steeds gelegd

Deze aanpak bestaat uit drie programmalijnen: a) een participatieprogramma om massa te creëren op basis van bewezen aanpakken, b) een innovatieprogramma om nieuwe oplossingen te genereren voor hardnekkige problemen en c) een kennisprogramma voor regio-overstijgende activiteiten en kennisdeling.

Wat doet PTvT?

De ministeries van OCW en EZK hebben samen met penvoerder Platform Talent voor Technologie (PTvT) een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds (NGF) ingediend waarmee middelen beschikbaar kunnen komen voor meer aandacht voor bètatechniek in het funderend onderwijs.

Door via het NGF met een eenmalige impuls, via 80 regionale netwerken, techniekeducatie naar een hoger niveau te tillen, door een techniek-inclusieve cultuur te bevorderen en door stimulerende landelijke beleidskaders te ontwikkelen ter verduurzaming van de resultaten, leidt dit project tot duurzame, technologierijke leerecosystemen met landelijke dekking.

Op 30 juni 2023 heeft de NGF-commissie het kabinet geadviseerd om het voorstel te reserveren. Dit betekent dat er een nieuw plan (al dan niet voor een bepaald onderdeel) opnieuw ingediend moet worden. Wij zijn ervan overtuigd dat - ook gezien de brede steun voor het voorstel van landelijk en regionale partners - we alsnog tot een impuls voor het techniekonderwijs kunnen komen. Via regionale bijeenkomsten na de zomervakantie gaan OCW, EZK en PTvT de extra benodigde input voor de aanscherping van het plan ophalen. Heb je ideeën en input dan horen wij die graag.

Investeren in het talent van de toekomst!

Gerelateerde berichten en publicaties

Reservering voor NGF-voorstel "Investeren in het talent van de toekomst"
30 juni 2023
3 min
Reservering voor NGF-voorstel "Investeren in het talent van de toekomst"
Vandaag zijn door het kabinet de toekenningen voor de 3e ronde van Nationaal Groeifonds bekend gemaakt....
Morgen begint vandaag; techniek kleurt onze toekomst
29 juni 2023
4 min
Morgen begint vandaag; techniek kleurt onze toekomst
Vandaag publiceerde de Monitor Techniekpact de nieuwe cijfers van de technische onderwijs- en arbeidsmarkt....
Wrap up webinar 'Investeren in talent voor de toekomst'
9 maart 2023
1 min
Wrap up webinar 'Investeren in talent voor de toekomst'
Informatie behorende bij het door PTvT georganiseerde webinar 'Investeren in de toekomst'
Investeren in het talent van de toekomst!
3 februari 2023
2 min
Investeren in het talent van de toekomst!
De ministeries van OCW en EZK hebben samen met penvoerder Platform Talent voor Technologie (PTvT) een...