Logo Platform Talent voor Technologie

Het ontwikkelen van innovatieve trainings- en onderwijsbenaderingen voor de off shore wind sector


Toelichting

Om het doel van een klimaatneutraal continent en de doelstellingen van de Europese Green Deal te kunnen bereiken, is een strategie voor offshore en hernieuwbare energie van cruciaal belang. Om dat te bereiken zijn de regio's en gebieden van groot belang vanwege de vaardigheden die nodig zijn om voor de verandering te zorgen.

In T-shore is het doel de internationale privaat-publieke samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling gericht op de offshore windsector tot stand te brengen. In dit project is het onze ambitie om voort te bouwen op reeds bestaande regionale partnerschappen (tussen scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding, industriële partners en overheidsorganisaties) met partnerlanden verspreid over Noord-Europa. Het project wil de samenwerking tussen alle partners versterken en de reeds bestaande regionale partnerschappen op een hoger plan brengen door gebruik te maken van verschillende strategieën en activiteiten. Het project zal innovatieve benaderingen creëren voor het aanbieden van vaardigheden in de offshore hernieuwbare energiesector door offshore energie-hotspots verspreid over Europa met elkaar te verbinden en innovatie en samenwerking tussen aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, de industrie en onderzoeksinstellingen te stimuleren.

Wat doet PTvT?

PTvT is partner in dit project en helpt bij de ontwikkeling van ppsen in de betrokken regio’s. Daarnaast verzorgt PTvT de impactmeting van het project.

Het ontwikkelen van innovatieve trainings- en onderwijsbenaderingen voor de off shore wind sector
Meer informatie
Bezoek t-shore.eu

Gerelateerde berichten en publicaties

Toegepast onderzoek speelt grote rol in transities
17 april 2024
1 min
Toegepast onderzoek speelt grote rol in transities
PTvT is op vele fronten actief om actuele en relevante informatie over technologisch onderwijs en arbeidsmarkt...
Flash Eurobarometer: groot tekort aan vaardigheden
19 september 2023
2 min
Flash Eurobarometer: groot tekort aan vaardigheden
Een van de grootste obstakels Europa-breed is een gebrek aan de juiste vaardigheden. Maar liefst 63%...
Impact and added value of coopertion between vet education and companies
1 november 2021
1 min
Impact and added value of coopertion between vet education and companies
Katapult is a movement of more than 450 public-private partnerships between vocational education and...