Logo Platform Talent voor Technologie

Het creëren van een leerplek bij een bedrijf, waar de mbo-student en/of zij-instromer met ontvangst van salaris wordt opgeleid voor een HBO-erkend diploma


Toelichting

Het bedrijfsleven heeft een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel. De ‘Mkb-route in het hbo’ draagt hieraan bij door studenten vroegtijdig te koppelen aan het midden-en kleinbedrijf (mkb) in werkend leren trajecten. Het mes snijdt aan twee kanten: het bedrijf haalt nieuwe kennis naar binnen en kan eigen medewerkers laten scholen, en studenten kunnen zich goed voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Wat doet PTvT?

PTvT brengt branches en onderwijs samen aan tafel, coördineert het programma en bouwt het uit, stimuleert het opzetten van nieuwe mkb-routes, en geeft het vorm in communicatie.

Het creëren van een leerplek bij een bedrijf, waar de mbo-student en/of zij-instromer met ontvangst van salaris wordt opgeleid voor een HBO-erkend diploma

Gerelateerde berichten en publicaties

Digitaal magazine mkb-route in het hbo
1 januari 2022 Mkb route in het hbo
1 min
Digitaal magazine mkb-route in het hbo
De mkb-route in het hbo is een duale (leren en werken) leerroute waarbij hbo-studenten zowel werken in...