Logo Platform Talent voor Technologie

Het bevorderen van zowel het gebruik als de creatie van open leermateriaal in het onderwijs.


Toelichting

Impuls Open Leermateriaal (IOL) is een groeifondsproject dat door een consortium van partijen onder penvoerderschap van Kennisnet wordt uitgevoerd. Het programma stimuleert het gebruiken, delen en maken van open leermateriaal in het onderwijs om de onderwijskwaliteit te versterken en het beroep van de leraar aantrekkelijker te maken. 

Wat doet PTvT?

Vanuit PTvT begeleiden we sinds 2022 een aantal bètatechnische pilots. Circa 65% van de 52 actieve pilots heeft een link met techniek, ict en digitale vaardigheden. De vele materialen die rondom deze thema’s worden ontwikkeld zijn belangrijke onderwijscontent voor scholen en passen ook goed in het NGF voorstel Techkwadraat.

Het bevorderen van zowel het gebruik als de creatie van open leermateriaal in het onderwijs.