Logo Platform Talent voor Technologie

Gezamenlijke aanpak overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor voldoende vakbekwame mensen in techniek en ict

Programma: Techniekpact

Toelichting

Het Techniekpact is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio’s en het Rijk. De ambitie van dit in 2013 getekende ‘pact’ is om ‘door een structurele aanpak zorg te dragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu en morgen.’ Deze ambitie staat nog steeds. Er wordt ingezet op vier thema’s (instroom, lerarentekort en -professionalisering, publiek privaat samenwerken en leven lang ontwikkelen) met landelijke afspraken en regionale Techniekpacten en acties.

De Landelijke Regiegroep Techniekpact (LRT) coördineert, volgt en bewaakt de uitvoering van de landelijke strategie, de doelen en de gemaakte afspraken in het Techniekpact. De regiegroep is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de vijf Techniekpactregio’s, de Rijksoverheid, werkgevers, werknemers, topsectoren en onderwijs en wordt voorgezeten door Techniekpactvoorzitter Thea Koster.

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn verantwoordelijk voor de landelijke acties die binnen hun portefeuille vallen. Het projectteam van het Techniekpact is ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wat doet PTvT?

De dagelijkse ondersteuning van het Techniekpact gebeurt vanuit PTvT. Wij voorzien de partners continu van informatie en kennis en dragen zorg voor de onderlinge verbinding en kennisuitwisseling tussen de partners. Ook bieden wij hen ondersteuning bij hun planvorming.

Gezamenlijke aanpak overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor voldoende vakbekwame mensen in techniek en ict

Gerelateerde berichten en publicaties

Werkenden in de techniek en ICT trouw aan beroep en sector
30 januari 2024 Techniekpact
2 min
Werkenden in de techniek en ICT trouw aan beroep en sector
Personen met technische en ICT-beroepen blijven relatief vaker in hun eigen beroep werken dan het gemiddelde...
De aanwas voor het technisch onderwijs blijft maar dalen
2 mei 2022 Techniekpact
2 min
De aanwas voor het technisch onderwijs blijft maar dalen
Binnen het bètatechnisch onderwijs zet de dalende trend die een aantal jaren geleden is ingezet...
Handboek Samen werkt!
1 februari 2020 Techniekpact
1 min
Handboek Samen werkt!
Een praktisch handboek voor ICT-bedrijven om succesvol samen te werken met het beroepsonderwijs.