Logo Platform Talent voor Technologie

Elke student les in een pps

Programma: Katapult

Toelichting

Katapult is een netwerk van meer dan 500 publiek-private samenwerkingen (pps) tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een mkb-bedrijf. In pps’en investeren, experimenten en innoveren docenten, studenten en/of werkgevers samen ten behoeve van toekomstbestendig beroepsonderwijs en beroepspraktijk. Het is daarmee een aanvulling op de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven die natuurlijk al tientallen jaren bestaat via bijvoorbeeld stages, praktijkgericht onderzoek, de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), en landelijke samenwerking. Een publiek private samenwerking: verkleint de afstand tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven; leidt de innovatieve vakmensen voor de toekomst op; bevordert een leven lang ontwikkelen; versnelt en vergroot het innovatievermogen van bedrijven.  Voor studenten die les hebben in een pps zien we dat zij betere kansen op werk hebben en een hogere tevredenheid met de (arbeidsmarktgerichtheid van de) opleiding.

Wat doet PTvT?

Wij ondersteunen de publiek-private samenwerkingen (o.a. door het aanbieden van een  kennisprogramma), verzamelen kennis (o.a. impactmeting), organiseren bijeenkomsten en ontwikkelen nieuwe goede voorbeelden.

Elke student les in een pps

Gerelateerde berichten en publicaties

Impactmeting van Katapult toont groei in publiek-private samenwerking
26 september 2023 Katapult
1 min
Impactmeting van Katapult toont groei in publiek-private samenwerking
Het aantal bedrijven dat deelneemt aan publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs neemt gestaag...
Grote impuls vanuit Nationaal Groeifonds in kennisontwikkeling voor onderwijs en bedrijfsleven
14 april 2022 Katapult
4 min
Grote impuls vanuit Nationaal Groeifonds in kennisontwikkeling voor onderwijs en bedrijfsleven
Het opschalen van publiek-private samenwerkingen (pps’en) in het beroepsonderwijs krijgt de komende...
Impact en meerwaarde van samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven
1 november 2021 Katapult
1 min
Impact en meerwaarde van samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven
Katapult is een beweging van ruim 450 publiek-private samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs...