Logo Platform Talent voor Technologie

Alle jongeren kunnen vlak bij huis innovatief technisch onderwijs volgen


Toelichting

Sinds 2019 werken alle vmbo-scholen verdeeld in 78 regio’s met elkaar aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniek aanbod in elke regio in (Caribisch) Nederland. Dankzij 100 miljoen euro aan structureel extra investeringen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geven de scholen uitvoering aan hun regionale activiteitenplannen, door o.a. te investeren in nieuwe machines, het vernieuwen van onderwijsprogramma’s en het werven en behouden van voldoende actueel opgeleid onderwijsgevend personeel. Dit doen zij samen met het regionale bedrijfsleven, mbo-opleidingen en overige partners. Het uiteindelijke doel: Alle jongeren in Nederland hun talenten laten ontdekken en goed voor te breiden op hun vervolgopleiding.

Wat doet PTvT?

Wij ondersteunen scholen en regio’s bij het uitvoeren van hun regionale plannen door ze enerzijds te informeren over aanpakken en mogelijkheden en te inspireren met praktijkvoorbeelden uit andere regio’s. Ook verbinden wij regio’s onderling of met andere partijen die de activiteiten kunnen versterken en reflecteren wij samen met de regio’s en een groep critical friends op de voortgang van de transitie in iedere regio. De ondersteuning van Sterk Techniekonderwijs doen we in samenwerking met Stichting Platforms VMBO.

Alle jongeren kunnen vlak bij huis innovatief technisch onderwijs volgen

Gerelateerde berichten en publicaties

Nieuwe subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2025-2028
2 april 2024 Sterk Techniekonderwijs
2 min
Nieuwe subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2025-2028
Vandaag is de nieuwe subsidieregeling van Sterk Techniekonderwijs (STO) gepubliceerd in de Staatscourant....
Leerlingaantal in de technische profielen van het vmbo stijgt met 10,4%
13 januari 2023 Sterk Techniekonderwijs
1 min
Leerlingaantal in de technische profielen van het vmbo stijgt met 10,4%
Voor het tweede jaar op rij laten de leerlingenaantallen van de technische profielen op het vmbo een...
Het borgen van Sterk Techniekonderwijs
3 juni 2022 Sterk Techniekonderwijs
1 min
Het borgen van Sterk Techniekonderwijs
Handreiking voor regio's voor het borgen en behouden van duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand...