Logo Platform Talent voor Technologie

Actie-agenda voor een positieve leercultuur


Toelichting

De wereld om ons heen verandert snel. Technologie verandert ons leven en werken. Crisissen hebben een grote impact. Er zijn maatschappelijke uitdagingen zoals tekorten op de arbeidsmarkt en de energietransitie. Dat biedt kansen, maar stelt het aanpassingsvermogen van mensen én organisaties op de proef. Iedereen moet zich blijven ontwikkelen zodat we de uitdagingen van de toekomst aan kunnen. Daarom is de Sociaal-Economische Raad (SER) door het kabinet gevraagd een actie-agenda op te zetten voor een positieve leercultuur. Deze actie-agenda, Leven Lang Ontwikkelen (LLO), wordt samen met stakeholders en het veld opgepakt.

Wat doet PTvT?

Werknemers van het PTvT zijn collegiaal uitgeleend aan de SER om samen met de SER vorm en inhoud aan de Actie-agenda LLO re geven. Netwerken en programma’s van het PTvT worden actief betrokken bij de Actie-agenda.

Actie-agenda voor een positieve leercultuur

Gerelateerde berichten en publicaties

Skillspaspoort vastgelegd in cao metalektro
1 min
Skillspaspoort vastgelegd in cao metalektro
In de nieuwe cao voor de metaal- en elektrotechnische industrie wordt een skillspaspoort ontwikkeld....
Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk: werken aan skills in de praktijk
1 min
Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk: werken aan skills in de praktijk
De afgelopen jaren heeft de SER een netwerk opgebouwd met 32 samenwerkingsverbanden die zich inzetten...
Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt
Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt
Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs zijn skills meer centraal komen te...