Logo Platform Talent voor Technologie

Aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs voor zoveel mogelijk studenten


Toelichting

Aantrekkelijk, relevant en eigentijds mbo-onderwijs vraagt om nauwe samenwerking tussen mbo-instellingen en het werkveld. Maar die samenwerking ontstaat niet vanzelf. Daarom riep het kabinet in 2014 het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) in het leven. De formule van een financiële impuls in combinatie met een programma gericht op leren en verantwoorden pakt goed uit; in totaal zijn tot nu toe 187 samenwerkingsverbanden onder impuls van het RIF gestart.  Ze bereiken individueel jaarlijks gemiddeld 562 mbo-studenten en 90 docenten. Via minoren en keuzedelen komt nog een veel grotere groep studenten in aanraking met pps, met uitschieters naar 6.000 mbo-studenten. Zo profiteren roc’s, mkb’ers, studenten en docenten optimaal van de samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo. Na de RIF-investering van €100 mln. in de periode 2014-2018 is daar nog eens €100 mln. bijgekomen voor de periode 2019-2023. In 2024 treedt naar verwachting een nieuwe regeling in werking.

Wat doet PTvT?

Wij ondersteunen publiek-private samenwerkingen in het mbo in drie fasen van hun ontwikkeling:
1. Tijdens het vormen van coalities en maken van plannen
2. Bij het implementeren van die plannen
3. Bij het doorontwikkelen

Aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs voor zoveel mogelijk studenten

Gerelateerde berichten en publicaties

Het RIF is twaalf samenwerkingsverbanden rijker
2 min
Het RIF is twaalf samenwerkingsverbanden rijker
Van de dertien plannen die afgelopen januari werden ingediend om de aansluiting tussen mbo-onderwijs...
Impact en meerwaarde van samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven
1 min
Impact en meerwaarde van samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven
Katapult is een beweging van ruim 450 publiek-private samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs...
Tussentijdse evaluatie RIF-2
1 min
Tussentijdse evaluatie RIF-2
Deze rapportage bevat de uitkomsten van de evaluatie naar de tweede regeling van het Regionaal Investeringsfonds...