Logo Platform Talent voor Technologie
1 december 2019

Model: Bèta & TechMentality

Dit segmentatiemodel geeft het onderwijs en het bedrijfsleven een nieuwe kijk op jongeren en hoe zij betrokken zijn- of kunnen worden-  bij bèta en techniek; door uit te gaan van de waarden en drijfveren van de jongeren zelf.

Het Bèta&TechMentality-onderzoek is in 2019 uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.466 jongeren in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar. Het kwalitatieve vooronderzoek werd gedaan door jongerencommunicatiebureau Youngworks. Motivaction heeft de kwantitatieve fase uitgevoerd en de trendanalyse waarmee cijfers in 2019 vergeleken konden worden met die van eerder onderzoek uit 2011.

Vijf bètatypes

Volgens het Bèta&TechMentality-model zijn er vijf bètatypes die onderling sterk verschillen in hun houding ten aanzien van de bètatechnische wereld en die dus ook elk hun eigen aanpak vergen. Deze bètatypes zijn: Ontdekkers, Creatieve Makers, Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers en Doeners. Elk van de segmenten biedt specifieke haakjes hoe deze jonge doelgroep tijdens hun schoolcarrière geïnteresseerd kan worden en blijven in techniek. Voor elk bètatype is een persona ontwikkeld met daarbijbehorend beeldmateriaal. De video's over de bètatypes kan je vinden via deze link. Het beeldmateriaal kun je hieronder kosteloos downloaden en gebruiken in je lesmateriaal of communicatie. 

Bèta&TechMentality-scan

Ben je benieuwd in hoeverre jullie onderwijs, (LOB-)activiteiten en communicatie aansluiten bij wat verschillende jongeren drijft en hoe je dat nog effectiever kunt doen? Doe dan de Bèta&TechMentality-scan

Bijlages en downloads

Rapport Bèta&TechMentality-onderzoek
De vijf bètatypes - beeldmateriaal
Whitepaper Bèta&TechMentality
Werkboek placemat