Logo Platform Talent voor Technologie
21 januari 2021

Jongeren met een migratieachtergrond & hun keuze voor techniek

Jongeren met een migratieachtergrond kiezen relatief minder vaak voor een technische richting of opleiding in het vmbo en mbo, dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. 

Youngworks deed in opdracht van het Platform Talent voor Technologie onderzoek naar de ervaringen van jongeren met een migratieachtergrond die wél voor techniek hebben gekozen. Om dit in kaart te brengen, voerde Youngworks een kwalitatief onderzoek uit onder 27 jongeren met een migratieachtergrond op het technische vmbo of mbo. In dit rapport staan de resultaten uit het onderzoek met betrekking tot de tweeledige vraag: Welke ervaringen en drijfveren hebben jongeren met een migratieachtergrond in de techniek? Hoe ervaren zij hun migratieachtergrond en (het gebrek aan) diversiteit in de techniek? Daarnaast worden een aantal praktische adviezen voor professionals in het onderwijs en de technische sectoren gegeven om het onbenut potentieel onder jongeren met een migratieachtergrond te interesseren voor techniek.

Bijlages en downloads

Onderzoekrapport: Jongeren met een migratieachtergrond en de keuze voor techniek
Factsheet jongeren met een migratieachtergrond en de keuze voor techniek