Logo Platform Talent voor Technologie
1 september 2018

Het potentieel pakken: De waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt

Sinds 2007 brengt McKinsey & Company een serie Women Matter-rapporten uit, waarin de voordelen worden onderzocht van genderdiversiteit voor bedrijven en de manieren waarop dit kan worden
bereikt.

Dit rapport van McKinsey geeft een goede impuls en een nieuwe invalshoek in het emancipatievraagstuk.

Bijlages en downloads

Het potentieel pakken: De waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.