Logo Platform Talent voor Technologie

Digitaal magazine mkb-route in het hbo

De mkb-route in het hbo is een duale (leren en werken) leerroute waarbij hbo-studenten zowel werken in het mkb als naar school gaan. Dit digitale magazine geeft inzicht in de activiteiten en het programma.

De mkb-route in het hbo is een duale (leren en werken) leerroute waarbij hbo-studenten zowel werken in het mkb als naar school gaan. De studie wordt na twee jaar afgerond met een Associate degree- (Ad) of na vier jaar met een bachelordiploma.

Het programma ‘MKB-route in het hbo’ is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Vereniging Hogescholen en MKB-Nederland. Uitgangspunt van een mkb-route is dat de student werkzaam is in het mkb. Deze werkplek is de belangrijkste leeromgeving. Het ‘schoolse’ leren wordt daar omheen vormgegeven. Bedrijven krijgen zo de kans om hun kennispositie te verbeteren en te laten zien dat het mkb een aantrekkelijke leer- en werkomgeving is. Onderwijsinstellingen vergroten hiermee hun werkgeversnetwerk, wat helpt om opleidingen actueel te houden. Studenten kunnen werkervaring opdoen in het mkb en werken en leren combineren. En werkenden kunnen via een duale hbo-opleiding hun arbeidsmarktpositie verbeteren.

Bekijk het digitale magazine hier.