Logo Platform Talent voor Technologie
Terug naar overzicht

Cijferpublicaties

Actuele handouts, infographics met highlights en publicaties over de onderwijs- en arbeidsmarkt.

Arbeidsmobiliteit. Techniek en ICT in perspectief
Januari 2024
Arbeidsmobiliteit. Techniek en ICT in perspectief

Onderzoek naar het verschil in de arbeidsmobiliteit vanuit de techniek en ICT in vergelijking met het gemiddelde op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dashboard ICT-onderwijs en arbeidsmarkt
Dashboard ICT-onderwijs en arbeidsmarkt

In dit dashboard wordt informatie ontsloten over de ICT onderwijs- en arbeidsmarkt in brede zin. De beschikbare data van CBS, DUO, Jobdigger en LinkedIn is voor het dashboard verzameld en geanalyseerd.

Arbeidsmarktmonitor Human Capital Topsectoren
November 2023
Arbeidsmarktmonitor Human Capital Topsectoren

In deze integrale monitor is de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart gebracht. Je vindt hier cijfers over zowel arbeidsmarktvolume als over arbeidsmarktstromen. Het bevat zowel statistieken over de Nederlandse arbeidsmarkt, als grafieken met cijfers over tien Topsectoren. 

Succesfactoren voor verhogen profielkeuze techniek
April 2023
Succesfactoren voor verhogen profielkeuze techniek

Hoe kijken jongeren (gymnasium tot vmbo) naar (beta)techniek en wat maakt dat zij er juist wel of juist niet voor kiezen?  Bij elke factsheet staat steeds een variabele centraal: de inrichting van het onderwijs, de leerling, de docent, de ouders, geslacht en culturele achtergrond.

Trendanalyse wetenschap & technologie in het basisonderwijs
November 2022
Trendanalyse wetenschap & technologie in het basisonderwijs

Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van wetenschap & technologie in het basisonderwijs? Wat gaat goed en wat kan beter? En welke trends kun je daarbij zien? Trendanalyse van SLO.

Webinar onderwijs- en arbeidsmarktdata
Juni 2022
Webinar onderwijs- en arbeidsmarktdata

Webinar waarbij de trends en ontwikkelingen op de technische onderwijs en -arbeidsmarkt worden toegelicht. Bekijk het webinar

Highlights Monitor Techniekpact 2022
Mei 2022
Highlights Monitor Techniekpact 2022

De belangrijkste ontwikkelingen en trends van de technische onderwijs- en arbeidsmarkt samengevat in een infographic.
Highlights van eerdere jaren zijn hier te vinden.

Arbeidsmarktpublicatie: grote vraag naar ICT- en technische professionals
Februari 2022
Arbeidsmarktpublicatie: grote vraag naar ICT- en technische professionals

Een overzicht van de laatste stand van zaken als het gaat om de vraag naar technisch en ICT-personeel.

Vereniging Hogescholen - Instroom, inschrijvingen en diploma’s 21/'22
Februari 2022
Vereniging Hogescholen - Instroom, inschrijvingen en diploma’s 21/'22

Factsheet van de Vereniging Hogescholen met daarin de instroom, inschrijvingen en diploma's van het schooljaar 2021/2022.

Vrouwen en de keuze voor bètatechnische opleidingen en loopbanen
Juni 2021
Vrouwen en de keuze voor bètatechnische opleidingen en loopbanen

De belangrijkste ontwikkelingen en trends van de vrouwen op de technische onderwijs- en arbeidsmarkt samengevat in een infograhic.

Vrouwen in techniek en ict
Januari 2021
Vrouwen in techniek en ict

Presentatie met cijfers en data over vrouwen en de keuze voor techniek en ict. Deze presentatie is gegeven tijdens het webinar Vrouwen en meiden in techniek op 26 januari 2021.

De lekkende bèta/technische pijpleiding en hoe deze te repareren
Juni 2019
De lekkende bèta/technische pijpleiding en hoe deze te repareren

Overkoepelend rapportage, samenvatting, conclusies en aanbevelingen door KBA Nijmegen in samenwerking met de Universiteit Twente en gefinancierd
door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Cijferdashboard van de metalelektro
Cijferdashboard
Cijferdashboard van de metalelektro

Actuele arbeidsmarktinformatie van de metalelektro. Vind je op dit dashboard.

Cijferdashboard van de technische fondsen
Cijfersdashboard
Cijferdashboard van de technische fondsen

Dit dashboard biedt arbeidsmarktinformatie over de sector techniek, bestaande uit 7 afzondelijke branches. Ga hier naar het dashboard.

Cijferdashboard voor de metaalbewerking
Cijferdashboard
Cijferdashboard voor de metaalbewerking

In dit dashboard wordt inzicht gegeven in de arbeidsmarkt en het onderwijs binnen de sector Metaalbewerking. Ga hier naar het dashboard.