Logo Platform Talent voor Technologie

Europa een fossielvrij continent: ontwikkelen van innovatief beroepsonderwijs voor de transitie naar duurzame energie

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de aanpak van de klimaatverandering en de overgang naar fossielvrije energie. De uitdagingen in de energietransitie ontwikkelen zich snel, met een grote vraag naar professionals met digitale en groene vaardigheden. Het is broodnodig om vraag en aanbod van vaardigheden op elkaar aan te laten sluiten in de transitie.

Binnen SEED ligt daarom de nadruk op:

* Investeren in vaardigheden die essentieel zijn voor de energietransitie.
* Het koppelen van actuele problemen en vastleggen van goede voorbeelden in de deelnemende regio’s. In combinatie met kennisuitwisseling tussen de regio's worden zo strategische prioriteiten ontwikkeld die zijn afgestemd op regionale behoeften.
* Het delen van een gemeenschappelijk belang in duurzame energie educatie en het aanmoedigen van een brede deelname van verschillende belanghebbenden (zowel partners als niet-partners) aan een reeks evenementen (o.a. workshops en conferenties) om de legitimiteit en de gedeelde betrokkenheid te vergroten.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!