Logo Platform Talent voor Technologie

Voldoende goed geschoolde ICT-professionals voor een succesvolle digitale transitie van Nederland

De Human Capital Agenda ICT (HCA-ICT) is het actieplan in Nederland om aan de groeiende vraag naar ICT professionals te voldoen en werk te maken van de noodzaak voor een ‘leven lang ontwikkelen’ dat door digitalisering ontstaat. Samenwerking is nodig omdat het tekort aan ICT professionals een omvangrijk en complex vraagstuk is dat te groot is voor individuele organisaties om alleen op te lossen. Vanuit de HCA-ICT sturen we op strategische samenwerkingen tussen publieke en private partijen, ontwikkelen kennis en instrumenten en pakken waar nodig de regierol om snelheid te maken.  

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!