Logo Platform Talent voor Technologie

Toename aantal mensen met technisch beroep, maar vraag onverminderd groot

Het aantal mensen dat een technisch beroep uitoefent neemt toe. Dit geldt ook voor het aantal vacatures in de techniek en ICT. De vraag naar technisch geschoold personeel steeg het afgelopen jaar met 71%. Dit blijkt uit de jaarlijkse arbeidsmarktupdate van de Monitor Techniekpact die vandaag is gepubliceerd.

Het totaal aantal mensen met een technisch beroep is in 2021 1.762.000. Een toename van 6% ten opzichte van het jaar ervoor. Ter vergelijking, het totaal van de werkende beroepsbevolking steeg het afgelopen jaar met 3%.

Binnen de technische beroepen kenden de ICT beroepen relatief gezien de grootste stijging; van 288.000 in 2013, 421.000 in 2020 naar 499.000 in 2021.

Het aantal vrouwen met een technisch beroep is in 2021 275.000. Een stijging van 55% ten opzichte van 2013. Het aantal mannen is in deze zelfde periode met 15% gestegen tot 1.487.000.

Van alle mensen die werkzaam zijn in een technisch beroep neemt het aandeel vrouwen verder toe. Van 12% in 2013, 14,9% in 2020 tot 15,6% in 2021.

In het vierde kwartaal van 2021 waren er 104.500 openstaande vacatures in de techniek en 23.700 in de ICT. Een toename van 71% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. In korte tijd is de vraag sterk toegenomen. Zo waren er vijf jaar geleden (2016) 41.500 vacatures in de techniek en 11.000 in de ICT. Wel was er in 2020 sprake van dip in het aantal vacatures door de coronapandemie.

De werkloosheid onder mensen met een technische achtergrond is in 2021 lager (3,2%) dan het landelijke gemiddelde (4,2% ). Van de technisch opgeleiden zijn mbo’ers het minst vaak werkloos, 2,9%.

Volgens Techniekpactvoorzitter Thea Koster laten deze cijfers zien hoe belangrijk het is om voldoende goed opgeleide professionals te hebben. ‘Het is echt alle hens aan dek. De vraag zal alleen maar verder toenemen’, aldus Koster. ‘Grotendeels komt dit door de energietransitie. Maar technologische kennis is ook hard nodig om onze processen, in alle sectoren, efficiënter en innovatiever te maken zodat we met minder mensen meer werk kunnen doen. Het zou daarom goed zijn als er in derde ronde van het Nationaal Groeifonds ook een aanvraag hiervoor komt.’

De Monitor Techniekpact is een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid en geeft inzicht in de stand van bètatechniek. Deze database is in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de cijfers altijd toegankelijk zijn.  Begin mei zijn de onderwijsdata gepubliceerd.  Deze lieten een dalende trend zien. Van de steeds kleiner wordende groep leerlingen kiezen er steeds minder voor een natuurprofiel.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!