Logo Platform Talent voor Technologie

Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt

Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs zijn skills meer centraal komen te staan. Dit inspiratiedocument helpt hier vorm aan te geven.

Intersectorale mobiliteit, loopbaanpaden en scholings- en ontwikkelroutes kunnen efficiënter in tijd en kosten. Daarnaast kunnen zij motiverender en effectiever worden ingericht. Daarvoor moet er wel een goed inzicht zijn in de gevraagde, aanwezige en nog te ontwikkelen skills. Dit vraagt enerzijds een proces van uitwisselbaarheid van terminologie, waarbij betrokken partijen samenwerken om dit fundament te realiseren. Anderzijds zijn sectorale en intersectorale initiatieven nodig om ervaringen op te doen met bestaande instrumenten om skills te valideren en draagvlak bij werkgevers, werknemers en het onderwijs te bewerkstelligen. Het inspiratiedocument biedt de basis om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Bijlages en downloads

Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!