Logo Platform Talent voor Technologie

Reservering voor NGF-voorstel "Investeren in het talent van de toekomst"

Vandaag zijn door het kabinet de toekenningen voor de 3e ronde van Nationaal Groeifonds bekend gemaakt. Het voorstel "Investeren in het talent van de toekomst" krijgt een reservering. 

Een mooi resultaat! Het kabinet heeft op advies van de commissie van het Nationaal Groeifonds besloten om het volledige aangevraagde bedrag van 352 miljoen euro voor het voorstel “Investeren in het talent van de toekomst” te reserveren. De commissie geeft hiermee aan dat zij de noodzaak en urgentie van het voorstel - om alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs hun talent voor technologie te laten ontdekken - erkennen en dat het plan daartoe aangescherpt kan worden.
 
Pieter Moerman, directeur PTvT: “Dit is goed nieuws. Het betekent dat we door mogen en het plan nog beter kunnen maken. De commissie erkent de noodzaak en urgentie van het tekort aan bètatechnisch talent en wij zien de aandachtspunten dan ook als een aansporing om verder te gaan. Het plan dat veel ondersteuning van landelijke en regionale partners heeft gekregen, gaan we de komende maanden met de partners aanscherpen. We verwachten daarmee de commissie te overtuigen, zodat we de komende jaren elke jongere kunnen inspireren met de mogelijkheden en hun talent voor technologie.
 
Het voorstel was ingediend voor de 3e ronde van het Nationaal Groeifonds door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en van Economische Zaken en Klimaat (EZK), met Platform Talent voor Technologie (PTvT) als penvoerder. In haar rapport geeft de NGF-commissie aan dat het tekort aan bèta technisch talent een belangrijk probleem is en dat zij gezien het belang van het thema een reservering maken. Dit betekent dat het plan op verschillende onderdelen verdere uitwerking of onderbouwing vereist. De commissie vraagt de indieners om vooral meer inzicht te geven in: 

- waar de grootste kansen liggen op regionaal en lokaal niveau. Waar gaat het goed, wat zijn best practices en waar gaat het nog niet zo goed en kunnen (meer) activiteiten ontwikkeld worden. Ook moet helder zijn wat voor type activiteiten worden gefinancierd en hoe het bedrijfsleven betrokken is.
- de te bereiken KPI’s zoals aantal studenten, uren onderwijs en de keuzes voor bèta technische profielen en vervolgonderwijs.

Verder geeft de commissie aan dat er een integrale aanpak nodig is vanuit OCW hoe bèta technisch onderwijs gestimuleerd gaat worden via onder andere aanpassingen in het curriculum en de eindtoets. De commissie vraagt de indieners  een nieuw plan in te dienen waarbij nog duidelijker wordt wat het plan vernieuwend maakt ten opzichte van eerdere initiatieven.  

Meer informatie

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!