Logo Platform Talent voor Technologie

Nieuwe subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2025-2028

Vandaag is de nieuwe subsidieregeling van Sterk Techniekonderwijs (STO) gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze regeling kunnen de 78 STO-regio’s een nieuwe subsidie aanvragen voor de periode 2025-2028. Met als doel om zo verder te bouwen aan toekomstbestendig, dekkend en hoogwaardig techniekonderwijs binnen het beroepsgericht vmbo. De regeling stimuleert en faciliteert dat alle leerlingen in het vmbo in aanraking komen met techniek.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft drie aandachtspunten opgenomen in de regeling: een brede scope, behouden van de cofinanciering en het betrekken van het PO wordt verplicht gesteld. De regionale samenwerking blijft de kern van STO. De regio’s kunnen tot uiterlijk 1 oktober de nieuwe subsidieaanvraag indienen.

Bij de subsidieregeling is ook de Kamerbrief Voortgang Sterk Techniekonderwijs bijgevoegd. Het ministerie geeft daarin aan snel van start te willen, scholen duidelijkheid te geven en in januari 2025 de regio’s snel met de uitvoering te laten starten. De brede aanpak via het onderwijsbeleid vraagt tegelijkertijd tijd. Resultaten zijn niet van de ene op de andere dag zichtbaar. Ook de monitor STO spreekt van een aanpak van de lange adem. Wel meldt de monitor nu al positieve ontwikkelingen. Het aandeel leerlingen met een technisch vmbo-profiel steeg van 19,5 procent in 2021-2022 naar 20,2 procent in 2023-2024. Techniekonderwijs trekt een steeds groter aandeel technici van buiten het onderwijs aan. Een vijfde van de techniekdocenten in schooljaar 2021/2022 was vijf jaar eerder nog volledig werkzaam buiten het onderwijs. Ook het aanbod van techniekprofielen breidt zich uit. Vanaf 2022 worden er al op 10 vmbo-vestigingen extra techniekprofielen aangeboden in de harde techniek. De bereikbaarheid en dekking van techniekonderwijs worden daarmee vergroot.

Meer informatie lees je op www.sterktechniekonderwijs.nl

Bijlages en downloads

Monitor en evaluatieonderzoek STO 2024

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!