Logo Platform Talent voor Technologie

Nederland zet koers naar 6G

Na de ontwikkeling van 5G wordt nu gewerkt aan de volgende stap: 6G, de toekomst van mobiele technologie die naar verwachting in 2030 haar intrede zal doen. Dit initiatief draagt bij aan het versterken van ons verdienvermogen in alle sectoren van de economie.

Het kabinet heeft via het Nationaal Groeifonds een investering van 203 miljoen euro toegezegd voor de ontwikkeling van 6G. Het Future Network Services consortium, bestaande uit circa 60 vooraanstaande telecombedrijven, halfgeleiderfabrikanten, technische universiteiten, mobiele operators, ICT-bedrijven en kennisinstellingen, zal tussen 2024 en 2029 werken aan een krachtig Nederlands 6G-ecosysteem. Platform Talent voor Technologie (PTvT) is binnen dit programma verantwoordelijk voor de Human Capital Agenda.TNO is verantwoordelijk voor de integrale realisatie. De eindverantwoordelijkheid voor het programma ligt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

De aftrap vond plaats op 2 april en vormt de basis voor een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen op het gebied van Human Capital die de opkomst van 6G met zich meebrengt. Er is een dringende behoefte aan geschoold en gekwalificeerd personeel om deze innovaties te realiseren, wat onder meer zal worden aangepakt door het opzetten van onderwijsprogramma's en het stimuleren van werkgelegenheid in diverse sectoren.

De diverse groep betrokkenen omvat vertegenwoordigers van bedrijven, regio's, onderwijsinstellingen en overheden. Hun mandaat is om een actieagenda op te stellen om de doelstellingen voor 2030 te behalen, waarbij wordt gefocust op het beantwoorden van drie cruciale vragen:

  • Hoe ziet arbeid en onderwijs eruit in 2030 om te voorzien in voldoende gekwalificeerd personeel?  (Visie)
  • Wat moeten we doen om dit te realiseren? (Doelen)
  • Waar beginnen we mee? (Actieagenda)

Het streven is om deze vragen nog voor de zomer van 2024 te beantwoorden.

Meer informatie over het programma vind je hier.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!