Logo Platform Talent voor Technologie

Meer vrouwen aan de slag bij het mkb in de energietransitie

Deze verkenning over vrouwen in de energietransitie geeft een beeld over hoe actueel dit thema is bij bedrijven die betrokken zijn bij de energietransitie, hoezeer zij open staan voor (meer) vrouwen in hun organisatie, welke acties zij hier al op ondernemen, welke behoefte zij uitspreken rondom dit thema en wat ervoor nodig is om meer mkb werkgevers aan de slag te laten gaan met vrouwen in de energietransitie. Oftewel: Is mkb erop ingericht om meer vrouwen te verwelkomen en welke stappen kunnen ondernomen worden om daar meer impuls aan te geven?

De energietransitie is in volle gang. Een groot aantal medewerkers is nodig om bij te dragen aan deze transitie. Naar schatting is er behoefte aan 60.000 extra mensen om deze transitie te realiseren. De instroom vanuit de opleidingen is daar niet toereikend voor. Vandaar dat ook andere doelgroepen aan onbenut potentieel nodig zijn om aan de slag te laten gaan in de energietransitie. Uit een eerder rapport van 75inQ wordt onder andere de doelgroep vrouwen genoemd als potentieel voor de energietransitie. Grotere bedrijven hebben veelal actieve programma’s op diversiteit, waar de inzet op vrouwen onderdeel van vormt. Maar hoe is mkb met de doelgroep vrouwen bezig? Juist omdat in de energietransitie veel midden- en kleinbedrijven opereren. In dit rapport in opdracht van Topsector Energie uitgevoerd door PTvT en Branchewijs wordt toelichting gegeven op de praktijk en realiteit van ‘vrouwen in mkb’ gerelateerd aan de energietransitie.

Bijlages en downloads

Meer vrouwen aan de slag bij het mkb in de energietransitie

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!