Logo Platform Talent voor Technologie

Meer deskundig en bekwaam personeel in het midden- en kleinbedrijf, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 jaarlijks € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven die zich richten op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. De SLIM-regeling stimuleert zo een leerrijke werkomgeving in het mkb.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!