Logo Platform Talent voor Technologie

Instroom daalt op hbo en wo, maar minder hard bij bèta-opleidingen

Uit recente cijfers van DUO blijkt dat dit jaar minder studenten in het hbo en wo zijn ingestroomd dan vorig jaar. Op hogescholen daalde de instroom met 6,4%, op universiteiten begonnen 4,6% minder studenten aan een Bacheloropleiding dan een jaar eerder.

Daling minder hard bij bètatechnische opleidingen

Opvallend is dat de daling aan instroom minder hard loopt bij bètatechnische opleidingen, zowel op het hbo (2,8% daling) als op de universiteit (1,8% minder studenten dit jaar). De instroomcijfers van technische opleidingen zijn terug te vinden in de Monitor Techniekpact. De nieuwste cijfers worden op 20 juni a.s. gepubliceerd.

Mogelijke rol terugkeer basisbeurs

De daling opleidingsbreed op hbo en universiteit kunnen door een aantal factoren worden verklaard. Ten eerste speelt de aankomende herinvoering van de basisbeurs een mogelijke rol. De Eerste Kamer moet daar nog wel mee akkoord gaan, maar uitwonende en thuiswonende studenten zouden daarmee aankomend jaar een maandelijkse vergoeding van 275 euro, respectievelijk 110 euro krijgen.

Een deel van de aankomend studenten zou hierdoor strategisch een jaar kunnen wachten alvorens aan hun studie te beginnen. En nu de coronapandemie voorbij lijkt, kiest die groep bijvoorbeeld voor een tussenjaar werken of reizen.

Minder havo-vwo gediplomeerden, minder mbo-doorstroom

Een andere factor die mogelijk een rol speelt is dat er afgelopen jaar 5,5% minder havo-vwo gediplomeerden van middelbare scholen kwamen, en minder mbo’ers doorstroomden naar het hbo.

Voor mbo-afgestudeerden kan de momenteel krappe arbeidsmarkt ze aangemoedigd hebben om een baan aan te nemen, in plaats van door te stromen naar het hbo. Anderzijds kan ook voor deze groep de herinvoering van de basisbeurs ze aanmoedigen om nog een jaar te wachten met de start van een hbo-studie. Bij een overstap van het mbo naar hbo hebben ze namelijk opnieuw recht op studiefinanciering.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!