Logo Platform Talent voor Technologie

Infowebinar 'Investeren in het talent van de toekomst!

Op zowel 6 als 7 maart (15-16.00 uur) organiseert PTvT een informatie webinar over de onlangs ingediende groeifondsaanvraag bij het Nationaal Groeifonds (NGF) waarmee middelen beschikbaar kunnen komen voor meer aandacht voor bètatechniek in het funderend onderwijs.

De aanvraag is gedaan door de ministeries van OCW en EZK en wordt breed gesteund door landelijke en regionale partners, privaat en publiek. Het doel van het voorstel is om alle jongeren in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)wetenschap, techniek en ICT.

Programma (6 en 7 maart, 15.00-16.00 uur)
*          Toelichting op het groeifondsvoorstel ‘Investeren in het talent voor de toekomst!’.
*          Inspirerende voorbeelden uit het primair onderwijs: hoe ziet de situatie er nu uit voor de leerling en wat is het wenselijke beeld? - Praktijkverhaal door Ben Snoeijs
*          Recente onderzoeksdata uit onderzoek 'herijking aantrekkelijkheid techniek' over motivatie en keuzegedrag van vo-leerlingen. - Presentatie door Inge van Soest (Platform Talent voor Technologie)
*          De langetermijnvisie en - aanpak in vogelvlucht: de kernpunten uit het groeifondsvoorstel.

Voor wie? 
Dit online webinar is bedoeld voor: po- en vo-scholen(besturen), onderwijsinstellingen (mbo/ho), bedrijven, buitenschoolse leeromgevingen (zoals musea, science centra, bibliotheken, techlabs etc.), expertorganisaties, samenwerkingsverbanden en netwerken.

Aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan hier.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!