Logo Platform Talent voor Technologie

Impuls voor meer bètatechnisch talent

“Niet ieder vakmens is een techneut, maar een techneut is wel een vakmens. Daarom is het nodig dat we de jonge generatie gunnen om een vak te leren. Leve de techneut!” met die woorden sloot Eppo Bruins, voorzitter van de AWTI zijn betoog af tijdens de relatiebijeenkomst van PTvT op 1 februari jl.

Diverse vertegenwoordigers van relevante organisaties uit het brede werkveld van PTvT waren bijeen in Rijswijk om mee te denken over de strategische meerjarenaanpak 2023-2027. De bijeenkomst werd afgetrapt door Meinke van Oenen, student van de TU Delft. In haar speech vertelde zij hoe ze tot haar keuze voor techniek is gekomen en haar drijfveren om meer jongeren voor techniek te laten kiezen.

De grote transities in Nederland vragen om mensen met op z’n minst affiniteit met technologie en ICT en het liefst ook een gedegen en goede opleiding daarin. De realiteit is dat we te maken hebben met grote tekorten van vakmensen, een krimpende beroepsbevolking en een mismatch tussen de keuze voor techniek en ICT via opleidingen/zijinstroom en de vraag van de markt. Om de aanwas van bètatechnisch talent een impuls te geven, is aanscherping nodig van de aanpak op alle terreinen: kiezen, leren, werken en innoveren. Aan verschillende thematafels werden de volgende vragen besproken: Welke stappen kunnen we nog meer zetten? Waarin kunnen we elkaar versterken? Wat heb je nodig van PTvT?

Ab van der Touw, voorzitter van de Raad van Toezicht maakte tijdens de bijeenkomst bekend dat de ministeries van OCW en EZK samen met PTvT een voorstel voor een structurele aanpak in het funderend onderwijs voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds hebben ingediend. Hiermee willen we meer jongeren structureel in aanraking te laten komen met (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ict.

“Wij denken dat we heel progressief zijn in Nederland, maar we zijn heel traditioneel in de beeldvorming rond techniek.” – Ben Snoeijs, bèta promotor.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de podcast van Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen en PG Kroeger opgenomen. Ben Snoeijs (bèta promotor), Meinke van Oenen, Paul Simmeren (ASML), Eppo Bruins, Marjolein ten Hoonte (Randstad) gingen in gesprek over het belang van het ontdekken van je talenten en het versterken van leercultuur binnen bedrijven. Luister de podcast hier.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!