Logo Platform Talent voor Technologie

Hoe verhoog je de profielkeuze voor techniek?

Meer praktijkopdrachten en een betere duiding over wat je later met een bètatechnisch diploma allemaal kan, zorgt voor een positievere profielkeuze techniek, N&T of N&G. Dit blijkt uit een onderzoek van Jet-Net, waarin jongeren uit het voorgezet onderwijs werden gevraagd naar hun profielkeuze, ervaringen met bètatechniek op school en andere zaken die mogelijk van invloed zijn daarop.

Beatrice Boots, directeur Platform Talent voor Technologie: "We zien de laatste jaren een lichte daling voor de profielkeuze N&T of N&G op havo en vwo. De resultaten uit dit onderzoek duiden het belang van meer aandacht in het versterken van het zelfvertrouwen van leerlingen voor vakken zoals techniek, wis-, natuur- en scheikunde. Niet alleen in de school door docenten, maar ook door ouders én de omgeving van leerlingen. Technische bedrijven kunnen hierbij ook helpen door nog meer te laten zien welke beroepsmogelijkheden er zijn en hoe technologie een bijdrage levert aan de maatschappij. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat er een positieve correlatie is tussen bedrijfsbezoeken en de profielkeuze: leerlingen die meer bezoeken bij technische bedrijven hebben gehad, kiezen vaker voor een bètatechnisch profiel." Meer over het onderzoek.

Bijlages en downloads

Factsheets onderzoek

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!