Logo Platform Talent voor Technologie

Het organiseren van goed beroepsonderwijs door heel Europa

Met de Erasmus Centers of Vocational Excellence stimuleert de Europese Commissie scholen, bedrijven en overheden door heel Europa om samen te werken binnen skills ecosystems, zowel in de eigen regio als tussen verschillende EU lidstaten. Doel van deze samenwerking is om te zorgen dat Europese werknemers de juiste vaardigheden hebben om de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Activiteiten binnen de Centers of Vocational Excellence bestaan uit onderwijsvernieuwing, toegepast onderzoek, het delen van hoogwaardige infrastructuur, leven lang ontwikkelen aanbod, het opbouwen van netwerken en innovatie van de beroepspraktijk. Het is aan de Centers zelf om op basis van de behoeften in de betrokken landen te bepalen of er een sectorale aanpak wordt gekozen of juist een breder thema als groene vaardigheden, inclusie of digitalisering te kiezen.

In de periode tot 2027 investeert de Europese Commissie 400 miljoen euro in 100 Centers of Vocational Excellence. Deze Centers of Vocational Excellence komen maandelijks samen in hun Community of Practice om ervaringen, best practices en kennis uit te wisselen over deze vorm van internationale publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!