Logo Platform Talent voor Technologie

Grote impuls vanuit Nationaal Groeifonds in kennisontwikkeling voor onderwijs en bedrijfsleven

Het opschalen van publiek-private samenwerkingen (pps’en) in het beroepsonderwijs krijgt de komende jaren een enorme impuls. Het Groeifonds voorstel “Opschalen van pps’en in het beroepsonderwijs” van het ministerie EZK, Platform Talent voor Technologie, het Katapult netwerk en betrokken partners hebben een voorwaardelijke toekenning ontvangen. 

Een van de doelen van dit voorstel is om het mkb meer te laten profiteren van de kennis en expertise van publiek-private samenwerkingen in het onderwijs. Ook het voorstel voor “Open Leermiddelen”, een samenwerking van meerdere partijen waaronder ministerie OCW, Kennisnet en PTvT, is toegekend. De meeste voorstellen die voor de pijler Kennisontwikkeling in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds zijn ingediend, hebben een (voorwaardelijke) toekenning ontvangen. Het gaat daarbij verder om voorstellen gericht op leven lang ontwikkelen en digitalisering. De toekenningen voor kennisontwikkeling zorgen dat er een substantiële investering wordt gedaan in goed geschoolde vakmensen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Pieter Moerman, directeur PTvT: “Dit is geweldig nieuws voor de 10.000 bedrijven, en de 8.000 docenten die de afgelopen 10 jaar intensief zijn gaan samenwerken en daarmee jaarlijks 120.000 studenten bereiken. Met al deze investeringen is het nu tijd om de volgende stap te zetten: ondersteuning van het mkb voor de transities in bijvoorbeeld energie en digitalisering.”

Ook veel voorstellen in de pijler Onderzoek, ontwikkeling en innovatie schenken aandacht aan de ontwikkeling en scholing van voldoende menselijk kapitaal. Het ontwikkelen van voldoende talent en het vergroten van (technische en ict) kennis en vaardigheden is vaak een kritische succesfactor en wordt steeds meer integraal onderdeel van het innovatiesysteem. De grote uitdaging wordt om te zorgen voor kennisdeling en samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden in de regio zodat de verschillende acties en geldstromen op elkaar aansluiten en ze versterkend werken.

Opschalingsplan publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs
Het opschalingsplan voor publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs bouwt voort op het bestaande fundament van de 450 publiek-private samenwerkingen die in de afgelopen 10 jaar zijn opgebouwd en hebben laten zien dat de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt hierdoor aantoonbaar verbeterd is. Thema’s als energietransitie, smart maintenance, 3D Medical en Artificial Intelligence zijn enkele voorbeelden waar scholen en bedrijven samen onderwijs ontwikkelen om de kloof tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen. Én een impuls te geven aan de toepassing van innovaties in de praktijk voor het mkb, leven lang ontwikkelen en het productiviteitsniveau van (kleine) bedrijven. Door de opschaling van de succesvolle samenwerkingsverbanden kan er nog meer impact gecreëerd worden. De huidige toezegging is een voorwaardelijke toekenning van 210 miljoen euro.

Hans de Jong, ambassadeur van Katapult: “We gaan een volgende fase in. De tijd van pilots en kleinschalige projecten is voorbij. We moeten het mkb grootschalig ondersteunen en zorgen voor goed geschoold personeel. Binnen de 450 pps’en is de route naar succes al gevonden, die moeten we gaan opschalen. Daarvoor biedt deze toekenning een geweldige kans.”

Impuls Open Leermiddelen
Ook over de Impuls Open Leermateriaal is de commissie positief en kent dit voorstel toe. Het groeifonds maakt het mogelijk dat de samenwerkende scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties gezamenlijk een impuls kunnen geven aan het ontwikkelen en gebruiken van open leermateriaal. Aansprekend materiaal voor techniek en ict onderwijs in samenwerking met bedrijfsleven en andere organisaties wordt hiermee toegankelijker voor scholen die actief willen inzetten op bètatechniek en ict. Via de netwerken die er nu al zijn in bètatechniek en ict kunnen scholen samenwerken en van elkaar leren. Er zijn immers al veel samenwerkingen van scholen die open leermateriaal gebruiken om de kwaliteit van hun onderwijs te vergroten en die verder willen inspelen op de talenten en behoeften van leerlingen. In het programma bundelen de scholen hun krachten met onderwijs- en expertiseorganisaties. Samen gaan zij zorgen voor nog beter onderwijs voor álle leerlingen door met en door leraren nog meer open leermateriaal te ontwikkelen, bestaand materiaal te verrijken of aan te passen, en alle materialen beter vindbaar te maken, zodat nog meer scholen er gebruik van kunnen maken.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!